Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

odsłona VI – rok 1934

 • Przyrzeczenie Oddziału
 • Otwarcie świetlicy
 • Posterunek honorowy przy Grobie Jezusa
 • Zabójstwo Komendanta Głównego
 • Akcja popowodziowa
 • Rocznica wymarszu I Kadrowej.

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

w IV odsłonie – powrót do roku 1911

 • Utworzenie Oddziału Polskiej Drużyny Strzeleckiej
 • Rocznica 500-lecia Bitwy Pod Grunwaldem 
 • Pomoc społeczeństwa w zakupie sprzętu i umundurowania
 • Ćwiczenia wojskowe
 • Rozkaz mobilizacyjny
 • Wspomnienia o poległych

 

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

W II odsłonie – rok 1933

 • Objęcie komendy przez Leona Andrasza,
 • Walne Zebranie i wybór władz,
 • Zbiórki i ćwiczenia,
 • Wniosek o budowę strzelnicy,
 • Organizacja Zielonych Świąt,
 • Obchody 20 – lecia powstania pierwszej Oficerskiej Szkoły w Stróży.
 • Pochód pod Pomnik Grunwaldzki,

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

Przetrwała w ukryciu najcięższe chwile w historii: II wojnę światową, czas komuny i okres stanu wojennego. Kronikę przekazał w 2010 roku dowódcy tymbarskiego Strzelca Pan Jerzy Giza – mieszkaniec gminy Tymbark. Zawarte w niej zapiski są kopalnią wiedzy o działalności patriotycznej w Tymbarku w okresie międzywojennym, prowadzonych szkoleniach dzieci i młodzieży w zakresie przysposobienia wojskowego przed wojną oraz udziału w licznych przedsięwzięciach patriotycznych i wojskowych na terenie gminy, powiatu i innych.

W 25-lecie reaktywacji  tymbarskiego Strzelca (2 kwietnia 1993 roku) 

Zarząd Strzelca

Pierwsze osiem stron Kroniki:

 

 

HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego (1)

Na ziemiach polskich w piłkę nożną zaczęto grać przed 1891 rokiem. Pierwszy pokaz tej dyscypliny zaprezentowało Koło Nauczycieli ze Lwowa na Zlocie Sokolim w 1892 r. Dwa lata później na kolejnym Zlocie Sokolim 14,.lipca 1894 roku  rozegrano pierwszy mecz, między drużynami Krakowa i Lwowa. Wygrali Lwowiacy 1:0.

Po II wojnie światowej w piłkę nożną zaczęto grywać i w Tymbarku. Z biegiem lat, potrzeba zorganizowania działalności w tej dziedzinie narastała, więc  stworzenie bardziej zwięzłych struktur było nieuniknione.

24 listopada 1949 r. odbyło się pierwsze walne zebranie Klubu. Obecnych było 150 członków. Byli to pracownicy  zakładów i młodzież szkolna. Klub został zarejestrowany w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Sportowego „Spójnia” w Warszawie.

Przyjęto nazwę KS „Spójnia” Tymbark. Prezesem został Ludwik Pawlik – Dyrektor PSOW, V -ce Prezesami – Stanisław Szymański – Dyrektor Liceum oraz Rudolf Bednarczyk – lekarz.

Lata 1950 – 52 to okres pracy przy budowie boiska i doskonalenia umiejętności piłkarskich. Rozgrywano tradycyjne mecze czwartkowe między Seniorami i  I Drużyną.

cdn…