„Cesarka”

Zdjęcia: RM
krajówka3 Na zdjęciu widzimy fragment drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez Tymbark oraz odcinki tej drogi, które po przebudowie w II połowie ubiegłego wieku zostały wyłączone z użytku.

 

Od wieków średnich do ósmej dekady XIX wieku Tymbark był połączony szlakiem handlowym z Krakowem relacji: Tymbark-Szczyrzyc-Wiśniowa- Wieliczka, z Węgrami: Tymbark-Stary Sącz-Lubowla. W 1881 roku w Wiedniu zapadły ważne decyzje w sprawie  nowej komunikacji  na terenach Galicji. Postanowiono wybudować  sieć  linii kolejowych oraz dróg bitych, w tym drogę przebiegającą przez Tymbark  łączącą Kraków z Nowym Sączem, a dalej z Przemyślem . Nie należy tego interpretować, że cesarz Franciszek Józef kierował się sentymentami propolskimi. Te inwestycje podyktowane były wyłącznie względami militarnymi.  Franciszek Józef zmarł w 1916 roku, jednak pamięć po nim, o jego dekrecie,  pozostała, gdyż w XX wieku  drogę Kraków – Tymbark – Nowy Sącz  zwano „cesarką” . Obecnie zostało to już prawie zapomniane.

Bogusław Sowa