Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

(Wisława Szymborska)

 29 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Tymbarku odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego wygłoszony został wykład na temat: „Wpływ czytania na rozwój dziecka”. Prelekcję, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, przeprowadziła pedagog szkolny, logopeda pani Beata Sporek. Pani Beata przypomniała o zaletach czytania książek, podkreśliła rolę rodziny w kształtowaniu kultury czytelniczej, zwróciła uwagę, na codzienne czytanie dziecku. Ponadto została zaakcentowana istotna rola książki w pokonywaniu różnego rodzaju problemów dnia codziennego.

    Na pewno każdy rodzic chce przekazać dzieciom to, co najlepsze. Aby tak się stało, trzeba zachęcić je do czytania, a może to nastąpić wtedy, kiedy sam rodzic da przykład, sięgając po książkę.

Na zakończenie prelekcji wystąpiły dziewczęta z Klubu Moli Książkowych z piosenką „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”, nakłaniając rodziców do częstego czytania dzieciom w myśl hasła: Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

 Irena Zwierczyk, Anna Sadkiewicz

zdjęcia: Biblioteka SP Tymbark