Dramatyczna burza nad Tymbarkiem

Nie, nie chodzi tu  o wczorajszą burzę (chociaż i ta miała mocne akcenty), ale …  sprzed 115 lat.

Tak opisywała ją gazeta „Słowo Polskie” (wydawana we Lwowie w latach 1985 – 1915 oraz 1918 – 1934)  w piątek, ale 3.sierpnia 1900 roku.

 

gazeta Słowo Polskie

Materiał ze  zbiorów Jagiellońskiej Bibiloteki Cyfrowej.

IWS