Działania Wójta zmierzające do wygaśnięcia mandatu radnej

Od 20 lat działam  w ramach Samodzielnego Terenowego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 99 w Tymbarku, pełnię funkcję prezesa Zarządu Koła. Stowarzyszenie to prowadzi Społeczną Szkołę Muzyczną w Tymbarku, która działa w budynku byłego domu kultury( budynek  ten jest obecnie własnością Gminy Tymbark, a przepisy zabraniają, aby radny prowadził działalność gospodarczą na mieniu gminnym).  Fakt mojej  społecznej działalności był znany w momencie podejmowania  decyzji,  iż będę kandydować  na radną z komitetu „Nasz Gmina” . Wiedział też  o tym Pan Lech Nowak i nie widział w związku z tym  żadnego problemu  (chociaż w rozmowach sugerowałam, iż „na wszelki wypadek” wycofam się z kandydowania). Radną zostałam , wszystko było porządku. Do czasu.  W kwietniu ubiegłego roku Wójt Gminy złożył do Wojewody wniosek o sprawdzenie, czy mogę  dalej posiadać mandat radnego. Jako powód  wskazał fakt,  iż prowadzę  działalność   na majątku gminy. W przypadku, gdyby Wojewoda stwierdził, iż  taka sytuacja ma miejsce, byłoby to jednoznaczne, iż w myśl przepisów o samorządzie gminnym następuje wygaśnięcie mojego mandatu .

Irena Wilczek-Sowa

 

odpowiedz Wojewody