Dzień Strażaka 2018 

W 12 gminach powiatu limanowskiego działa 55 jednostek OSP, w tym 4 na terenie gminy Tymbark. Naszą najmłodszą strażą jest działająca od 28 lat OSP w Piekiełku, następnie OSP Zawadka – działa od 47 lat, OSP Podłopień- działa od 60 lat i OSP Tymbark – działa od 140 lat. Do jednostek z terenu naszej gminy należy formalnie około cztery procent mieszkańców. Dysponujemy dziewięcioma samochodami pożarniczymi i nowoczesnym sprzętem do akcji ratowniczo gaśniczych. OSP Tymbark i OSP Podłopień włączone są do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. 

św.Florian, obraz J.Wierzbiniki z 1959 roku

Według danych z 2017 roku jednostki z terenu Gminy Tymbark brały udział w 106 akcjach: pożarach budynków, wypadkach na drogach i innych.   Nie zdarzyło się, by wezwana jednostka nie wyjechała do akcji z powodu braku ratowników czy niesprawnego samochodu, bo mamy zdyscyplinowanych, ofiarnych i niezawodnych strażaków.  

W Dniu Strażaka, w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku i w imieniu własnym bardzo dziękuję za Wasze pełne poświęcenia odpowiedzialne działanie. W szczególny sposób chcę podziękować Waszym wyrozumiałym Rodzinom, a na dalszą strażacką służbę życzę zdrowia i wytrwałości.                                                    

  Z wyrazami szacunku                                                  
       Stanisław Przybylski                                                

      Prezes ZOG ZOSP w Tymbarku