Ewakuacja uczniów i przedszkolaków

W ośmiu placówkach oświatowych na terenie gminy Tymbark w dniu 11 września 2018r w ramach realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  przeprowadzono próbne ewakuacje uczniów i przedszkolaków. W ewakuacjach udział również wzięli wychowawcy i personel poszczególnych szkół i przedszkoli. Łączna liczba ewakuowanych osób wynosiła  936 . Czas trwania ewakuacji wynosił do 5 minut.

Przebieg próbnych ewakuacji oceniali: asp. Aneta Mężyk – Adamczyk  z Komisariatu Policji w Tymbarku, komendant oddziału gminnego straży pożarnych druh Zbigniew Kaptur, druh Szymon Rybka z jednostki OSP Tymbark oraz inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Tymbarku Robert Nowak.

Akcjami w placówkach oświatowych kierowali osobiście dyrektorzy tych placówek.

   Przedstawiciele służb omówili rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożenia gminy Tymbark, zasady bezpiecznego poruszania się na drogach w tym obowiązek noszenia odblasków oraz zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Bardzo wysoko oceniono przebieg ewakuacji we wszystkich placówkach oświatowych w tym zaangażowanie dzieci oraz młodzieży. Świadczy to o przywiązywaniu dużej uwagi do problematyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przez dyrekcję wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Tymbark.

– tego typu praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne organizujemy na terenie gminy Tymbark każdego roku we wszystkich placówkach oświatowych – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku.  Podczas ćwiczeń sprawdzamy realność przyjętych założeń w planach ewakuacyjnych oraz kierowanie i przebieg praktycznych działań. Jest to bardzo ważny element szkoleniowy w ramach obrony cywilnej wśród dzieci i młodzieży naszej gminy – dodaje druh Szymon Rybka z OSP Tymbark.

      Robert Nowak