Jak to było z Przedszkolem Samorządowym?

5 września 2014 r. w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku odbyło się spotkanie rodziców z Dyrekcją Przedszkola ( z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola).  Na tym spotkaniu obecny był też Wójt Gminy, który  jakoby twierdził „ile to jeszcze można by zrobić, gdyby nie tacy co to przeszkadzają” .

Oczywiście nie wiemy kogo miał na myśli Pan Wójt, ale jeżeli ktoś obecnych na spotkaniu pomyślał, że może chodzić tu o grupę radnych wypowiadających się na stronie tymbark.in oraz w przypadku, gdyby Wójt Gminy mówił te słowa z myślą o nas , to dla pokazania prawdy w tej sprawie  przedstawiamy przykładową sytuację.

W kwietniu 2014 r. Komisja Oświaty otrzymała pismo od Grona Pedagogicznego i Rodziców ( w załączeniu), z którego wynika, iż zwracają się już kolejny raz o przeznaczenie środków finansowych na realizację zajęć dodatkowych. Przy czym, jak się wyjaśniło podczas posiedzenia Komisji, nie chodziło tu o ponowny wniosek do Komisji (gdyż takiego nie było), lecz o  wnioski  przekazywane na ręce Wójta.

Na pismo Rodziców odpowiedział Wójt,  pismem z 06.05.2014 (w załączeniu).

07 maja 2014 r. odbyło się w siedzibie Samorządowego Przedszkola posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu  ( w załączeniu protokół ). Na posiedzeniu tym członkowie Komisji stwierdzili, iż widzą konieczność finansowania takich zajęć. Przewodniczący   Komisji przedstawił Wójtowi w imieniu Komisji wnioski z posiedzenia ( w załączeniu). Komisja wnioskowała o zapewnienie dodatkowych środków dla przedszkola, jak też dla Samorządowego Gimnazjum, które też zwróciło się do komisji o zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez gimnazjum ( pismo w załączeniu).

Kilka dni później Wójt Gminy dokonał zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola.

Odpowiedź Wójta Gminy na złożone przez  Komisję wnioski  w załączeniu.

Załączniki:

pismo od Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców

odpowiedź Wójta Gminy z 06.05.2014 na pismo od Grona i Rodziców

Protokół z posiedzenia Komisji, które obyło się 07.05.2014 w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym  

Pismo Dyrektora Gimnazjum do Komisji

Wnioski  Komisji skierowane do Wójta Gminy 

odpowiedz Wójta na wnioski Komisji 21.05.2014 r.