„Jeżdżę z głową” – uczniowie z Gminy Tymbark też!

W dniach 19-22 lutego 2018 roku zrealizowano projekt „Jeżdżę z głową”, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkania odbywały się w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Z terenu Gminy Tymbark w programie łącznie wzięło udział 40 uczniów. Zrealizowano 16 godzin nauki jazdy na nartach, które prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów. Całkowity koszt realizacji programu wynosi 19 374,00 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 6 800 zł. 

Zajęcia odbywały się w stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej. Projekt zakładał przede wszystkim nabycie przez uczestników umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Założony cel został w pełni zrealizowany.

Małgorzata Dudziak