Już nie zapomniany!

W Tymbarku ukazała się kolejna broszura autorstwa lokalnego pasjonata historii, Honorowego Obywatela Gminy Tymbark Stanisława Wcisły zatytułowana „Kapitan Tadeusz Paolone. Zapomniany bohater ziemi limanowskiej”. 

Materiały zostały opracowane przez pracowników Oddziału IPN w Krakowie / redaktor Jakub Ryba, recenzent dr Dawid Golik /. Instytut Pamięci Narodowej sfinansował również to wydawnictwo.

Kilkadziesiąt lat od Jego śmierci w niemieckim obozie zagłady Auschwitz – Birkenau musieliśmy czekać aby poznać postać tak szlachetnego, bohaterskiego żołnierza z Piekiełka / gmina Tymbark /.Jego całe życie skupiało się wokół wartości: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Składając cześć Jego pamięci, chcemy wyrazić pragnienie, by dla nas wszystkich – a w sposób szczególny dla młodzieży – był wzorem do naśladowania.

Chwała bohaterom!

Robert Nowak