Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

9.10.2017 r. po raz trzeci  w naszej Gminie odbyła się Konferencja w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, pod patronatem Wójta Gminy dr Pawła Ptaszka, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku.

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek. Następnie swoje wykłady wygłosili zaproszeni prelegenci. Jako pierwszy wystąpił  ks. dr Jerzy Smoleń  z tematem „Nie bój się mówić o tym, że jesteś Krzywdzony”. Kolejnym mówcą była Pani Elżbieta Cięciel z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej, której wykład nosił tytuł „Przemoc w sieci”. Na zakończenie zgromadzeni na konferencji mogli posłuchać Pani Sabiny Kogut – psychoterapeuty, kierownika MOPS w Mszanie Dolnej, która rozwinęła temat pt.„Postawy antyprzemocowe”.

Podczas konferencji każdy kto zabierał głos podkreślał jak ważne jest by zarówno ofiary, jak i sprawcy, czy świadkowie przemocy mieli świadomość, że  przemoc jest zjawiskiem niepożądanym w naszym życiu, która nas niszczy zarówno fizycznie jak i psychicznie. Słowa, które wypowiadamy, piszemy  ranią najbardziej, czy to w relacjach bezpośrednich, czy pisząc je w szczególności na portalach społecznościowych, bo jak ktoś powiedział:

„Słowa są jak żywe istoty…

Zaczynają działać ledwie opuszczą usta –

budują lub niszczą, napełniają lękiem lub radością,

wywołują w umyśle słuchającego określone obrazy.

A te żyją przeważnie o wiele dłużej, niż byśmy sobie życzyli.”

Dlatego też weźmy odpowiedzialność za nasze słowa wypowiadane – pisane do drugiej osoby np. dorosłych, rodzica, rówieśnika, nauczyciela w codziennych kontaktach np. w domu, w szkole , pracy,  na ulicy itp.

Ważne jest w życiu każdego człowieka, żeby przemocy powiedzieć stanowczo NIE.

W konferencji uczestniczyło 120 osób z terenu Gminy Tymbark w tym: Wójt Gminy – dr Paweł Ptaszek,  Komendant  Komisariatu Policji w Tymbarku, Przewodnicząca Rady Gminy,  uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkół w Tymbarku i Piekiełku w raz nauczycielami, uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w raz z nauczycielami, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, przedstawiciele GKRPAiN, pracownicy GOPS oraz mieszkańcy Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku dziękuje za udział w konferencji.

Dorota Ogórek

Kierownik GOPS w Tymbarku