Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

odsłona VIII – budowa publicznych szkół powszechnych

  • Próba kandydacka
  • Wybór patrona
  • Kurs wyrobu nart
  • Likwidacja bezrobocia
  • Wybory do rad gromadzkich
  • Wybory sołtysa
  • Przyrzeczenie strzeleckie.