Liturgia Wielkiego Piątku, Parafia Tymbark

Wielki Piątek to dzień, w którym w szczególny sposób przeżywamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii.  Liturgia składa się z trzech części: liturgii słowa, adoracji krzyża oraz Komunii świętej, a rozpoczyna się milczącą modlitwą kapłana leżącego krzyżem przed pustym ołtarzem.  

W Wielki Piątek jest szczególna modlitwa wiernych. W tym roku, obok modlitwy za żydów, została wprowadzona modlitwa za Ukrainę.  Każde wezwanie zakończone jest śpiewaną przez kapłana modlitwą, po której wierni, w jedności z całym Kościołem odpowiadają: Amen. 

Krzyż, który był  zasłonięty, kapłan stopniowo odsłania śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem” i na znak szczególnej czci przyklękają.  Adoracja krzyża jest wyrazem pokory człowieka wobec ofiary Chrystusa.

Celebracja Wielkiego Piątku kończy się przeniesieniem do symbolicznego grobu Najświętszego Sakramentu przesłoniętego welonem. Jezus pozostaje w grobie przez całą Wielką Sobotę, gdzie można Go adorować. Krzyż pozostaje w centrum kościoła, aby można było adorować drzewo, na którym zwyciężyło Życie.

W Tymbarku Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył rodak ksiądz prałat Tomasz Atłas.  Ewangelię – Mękę Jezusa Chrystusa – śpiewali panowie: Jacek Pyrć oraz Tomasz i Jakub Sporek.

IWS

IWS