Międzynarodowa Halowa Piłka Nożna

21 listopada 2019 r. Tymbark gościł młodych sportowców – piłkarzy z zaprzyjaźnionego miasta ze Słowacji, Spišské Vlachy, którzy przyjechali już po raz 12 aby rozegrać mecze turniejowe o Puchar Wójta Gminy Tymbark.  Grupa ta przyjechała wraz z włodarzem miasta Ľubomírem Fifikiem, trenerami, opiekunami i rodzicami.

Otwarcia turnieju dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymbarku p. Beata Pachowicz, po którym odśpiewano hymn Polski i Słowacji, wystąpił zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku przygotowany przez Beatę Szarłowicz i Agatę Pazdan oraz grupa cheerleaderek z Piekiełka przygotowana przez p. Lucynę Bubula-Muchę.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU :      

  • Chłopcy najmłodsze drużyny :    I miejsce Drużyna Spišské Vlachy, II miejsce Szkoła Podstawowa w Tymbarku

Najlepszy strzelec: Oliwer Mrózek – SP Tymbark, Najlepszy bramkarz:  Maxim Timcik – Spišské Vlachy,  Najlepsi zawodnicy  Oliver Zahornacky – Słowacja, Bartłomiej Miśkowiec – Polska                    

  • Chłopcy rocznik 2010:  I miejsce  – Drużyna Spišské Vlachy, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tymbarku,           Najlepszy strzelec –  Pavlik Uratko – Spišské Vlachy, Najlepszy bramkarz –  Patrik Sofranko – Spišské Vlachy,           Najlepsi zawodnicy: Robert Palider – Słowacja, Hubert Olejarz – Polska.                                                
  • Chłopcy najstarsze drużyny: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Tymbarku, II miejsce – Drużyna Spišské Vlachy

Najlepszy strzelec –  Jakub Petranowicz  – Spišské Vlachy, Najlepszy bramkarz –  Jan Urbański – Tymbark, Najlepsi zawodnicy: Tobias Timcik – Słowacja,  Marcin Sobczak – Polska.

Sponsorzy turnieju: Urząd Gminy Tymbark, Rada Rodziców SP w Tymbarku, Starostwo Powiatowe w Limanowej,                  Firmy działające w Tymbarku: „Tymbark -MWS Sp. z o.o. S.K.A, Piekarnia, GS „S-ch”, Spółdzielnia Mleczarska.

Dziękuję sponsorom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego sportowego turnieju, m.in. p. Jolancie Sawickiej, Edycie Kamińskiej, Robertowi Nowakowi, Grzegorzowi Kęsce, pracownikom obsługi ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, którzy przygotowali posiłek dla uczestników turnieju oraz dbali o ład i porządek oraz  p. Władysławowi Zielonce.  

Dziękuję za pomoc uczennicom klasy VIII oraz Przewodniczącej Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku p. Renacie Szewczyk.

Barbara Janczy