Modernizacja drogi „Zagroda” w Zawadce

Rozpoczęła się modernizacja drogi dojazdowej do pól „Zagroda” w Zawadce. Jak już informowaliśmy, zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu „JOMB” na odcinku 160 mb. Planowany termin zakończenia robót to koniec września br.

Modernizacja dofinansowana jest z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Ochrony Gruntów Rolnych.

informacja/zdjęcia: UG Tymbark