Nasza odpowiedź na wezwanie, które otrzymaliśmy od Pana Wacława Zonia

Treść Wezwania

Pan Wacław Zoń

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark.

W artykule tym napisaliśmy, iż są osoby, które, wg naszej opinii,  atakują radnych, bronią Wójta oraz mają duży wpływ na działania Wójta Gminy Tymbark.

Osoby te zostały opisane jako:

– „piszące pod artykułami na portalu informacyjnych „limanowa.in”, a nie jest napisane –  jak Pan to sugeruje – iż chodziło o osoby piszące pod artykułami, które były atakami na radnych,

– „osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa,

– „..o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych,  które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku ,

– „… Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Pana pismo świadczy, iż odnalazł się Pan w dwóch pierwszych opisach:

–  iż komentuje Pan artykuły na limanowa.in.  (nie jest dla nas zrozumiałym z jakiego powodu fakt pisania komentarzy na limanowa.in może powodować negatywne skutki dla Pana dalszego funkcjonowania w samorządzie. Według nas świadczy to o tym, iż Pan żywo interesuje się sprawami, problemami, z jakimi mają do czynienia samorządy) ,

– oraz „…osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa”.

Napisał  Pan, że jest Pan Z-cą Burmistrza Miasta Limanowa oraz Doradcą Wójta Gminy Laskowa.   I w tym miejscu zgadzamy się z Panem. Zamieszczony w naszym artykule opis dotyczył Pana Osoby.  Uważamy, że  ma Pan duży wpływ na działania Wójta Gminy Tymbark. Opinię tę potwierdza również fakt przesłania do nas wezwania za pośrednictwem Urzędu Gminy Tymbark mimo, iż według naszej wiedzy,  nie jest Pan pracownikiem tego urzędu.  Jest to w naszym przekonaniu praktyka nieznana i niestosowana w korespondencji, która dodatkowo nie ma charakteru urzędowego, na co wskazują  Pana prywatne dane osobowe ( z których wynika również, iż  Pan mieszka na terenie Gminy Jodłownik).

Nie rozumiemy również z jakiego powodu przeprosiny,  których Pan żąda,  mają być zamieszczone na stronie limanowa.in. My nasze opinie przedstawiamy  na stronie www.tymbark.in czyli portalu, który dotyczy  tymbarskiej społeczności. Jeżeli Pan pragnie wyrazić swoje zdanie, bądź opinie, to  służymy naszym portalem.

Mając na uwadze powyższe, Pańskie wezwanie i przedstawione w nim roszczenia uznajemy za bezpodstawne.

Tymbark, 28.08.2014 r.