Wyborcza strategia

Kilka dni temu otrzymaliśmy listami poleconymi zaproszenia na Warsztaty Strategiczne mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015 – 2022 zorganizowane przez Wójta Gminy Tymbark  Lecha Nowaka,   przy współpracy z Eurodirect,  BDO Sp.z o.o.  Informację o mających się odbyć warsztatach przyjęliśmy z ogromnym zdumieniem i zaskoczeniem, ponieważ nigdy wcześniej taki  temat nie był nawet sygnalizowany.

Z tego co wiemy żadna sąsiednia gmina nie wpadła na tak „nowatorski” pomysł,  aby organizować tego typu „warsztaty”  w okresie kampanii wyborczej.  Do wyjątków należy  Rada Miasta  Limanowa, która  przyjęła kilka dni temu strategię na lata przyszłe , jednak wiele razy już zwracaliśmy uwagę na związki Wójta Nowaka z niektórymi przedstawicielami samorządu miasta Limanowa.

Dane do wypracowania strategii pochodzą  ze źródeł ogólnodostępnych, w większości z samego Urzędu Gminy Tymbark, dlatego też bez ponoszenia kosztów było możliwe wypracowanie jej własnymi siłami, tym bardziej, że mamy w gronie radnych osoby, które z racji zainteresowań naukowych takie analizy wykonywały (Pan Ptaszek).  Jednak strategia ma sens, jeżeli wykonywana jest na początku kadencji,   kiedy to nowo wybrane władze mając mandat zaufania społecznego na kolejne 4 lata,  w ten właśnie sposób planują najważniejsze działania. Tak przygotowana strategia ma szanse stać się realnym narzędziem zarządzania rozwojem.

Jaki jest więc sens przygotowywania strategii na kilkanaście dni przed końcem kadencji?  Skąd ten pośpiech?

Zdecydowaliśmy się nie uczestniczyć w warsztatach gdyż uważamy, że jest to element kampanii wyborczej, oraz że przygotowywanie strategii na kilkanaście dni przed zakończeniem kadencji jest działaniem  nieracjonalnym.