Nie tylko muzyka

Uczennica Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Klaudia Sasuła (ucząca się gry na wiolonczeli ) wzięła udział i otrzymała I nagrodę  w Ogólnopolskim Konkursie „O Laur Słowackiego” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie (Patronat honorowy:Pani Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego dr Anna Okońska – Walkowicz). Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego oraz zachęcenie do podejmowania własnych prób twórczości literackiej i plastycznej, inspirowanych utworami Juliusza Słowackiego – informuje Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, która jednocześnie  składa serdeczne gratulacje uczennicy i rodzicom.

IWS