Niedziela Palmowa 2022 – Konkurs Palm w Tymbarku

Tradycyjnie na tymbarskim Rynku ( z przerwą związaną z pandemią) został przeprowadzony Konkurs Palm. Organizatorem Konkursu był Sołtys i Rada Sołectwa Tymbark oraz proboszcz Parafii Tymbark, ks.dra Jana Banacha. Konkurs otworzył Wójt dr Paweł Ptaszek. Prowadzącym był  Stanisław Przybylski.   

2022 to rok wojny na Ukrainie. Stąd jedna z najwyższych palm, która była ozdobiona w kolorach flag Polski i Ukrainy została wykonana wspólnie przez rodzinę oraz mieszkających u nich Ukraińców. Także w grupie Muminki z Przedszkola Samorządowego, która brała udział w Konkursie, byli ukraińscy chłopcy.

IWS