„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie ”…

… to słowa, które zacytował ks.Proboszcz dr Jan Banach w kazaniu podczas Mszy Świętej (której przewodniczył) sprawowanej dzisiaj na tymbarskim cmentarzu. Ksiądz Proboszcz zaapelował też, w związku z rocznicą odzyskania niepodległości, aby spróbować poszukać na tymbarskim cmentarzu grobów ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości (wzorem odszukanego przez tymbarskich Strzelców grobu Legionistów), ale też tych,  którzy przez te sto lat o tą niepodległość walczyli i dla niej pracowali, społeczników (przykładem inż. Józef Marek), nauczycieli i innych, o których pamięć w rodzinach trwa, pomimo upływu czasami już wiele, wielu lat, aby groby te następnie oznaczyć biało-czerwoną flagą.

Mszę Świętą sprawowali też: ksiądz prałata Tomasz Atłas (Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie),  ks. Robert Berdychowski (misjonarz, św. Wincentego a Paulo w Warszawie), ks.Jan Krzyściak ( misjonarz pracujący na Filipinach), ks. prałat Józef Leśniak, ks.prałat Franciszek Malarz   oraz ks.Michał. 

W związku, iż w każdy ósmy dzień miesiąca w Parafii Tymbark odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia (rocznica peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego), też i dzisiaj ks.Michał poprowadził modlitwę przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

Dzisiejsza  Msza Święta  na tymbarskim cmentarzu zgromadziła bardzo wielu parafian i rodaków (myślę, że rekordową ilość). Nad ich bezpieczeństwem (szczególnie na parkingu) czuwali druhowie z OSP Tymbark. Nagłośnienie było dziełem Pana Grzegorza Urbańskiego. Pogoda, jak co roku, dopisała. 

IWS

zdjęcia: IWS