Święto Objawienia Pańskiego w Tymbarku – w fotografii Rolanda Mielnickeigo