Oświadczenie grupy radnych Gminy Tymbark

Poniżej publikujemy treść Oświadczenia grupy radnych, w związku z artykułem napisanym przez Wójta Gminy Tymbark , jaki ukazał się w świątecznym Informatorze Samorządowym Gminy Tymbark.

Oświadczenie to miało być przedstawione na Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Tymbark 29.04.2014r.  Niestety okazało się, iż radni zostali pozbawieni takiej możliwości.

Z jakiego powodu?

Wójt korzystając z prawnej możliwości (wynikającej z faktu, iż sesja ta została zwołana przez niego jako sesja nadzwyczajna )  nie wyraził zgody na wprowadzenie  zawnioskowanego (przez radnego Marka Golonkę) dodatkowego punktu do porządku obrad.

Punktem tym miało być :  „Wolne wnioski” .