„Polowanie z nagonką” – felieton Marka Golonki

Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie w tytule na użycie określenia, które kojarzy się z myślistwem i rzeczywiście o polowaniu będzie mowa, może nie na grubego zwierza, nawet nie na wielkiego ptaka, a na zwykłego………. ptaszka (przepraszam w tym wypadku powinno być jednak pisane przez duże P).  Pewno rasowy myśliwy miałby do samego zwrotu „nagonka” zastrzeżenia i zapewne byłyby słuszne, bo w zasadzie powinno być „naganka”, gdybyśmy chcieli etymologicznie podejść do tego zagadnienia. Wyraz ten pochodzi od  napędzanie zwierzyny pod strzały myśliwych’, „naganianie”, czyli „płoszenia zwierzyny podczas polowania”, jednak w tym przypadku nie chodzi o semantykę, a o pewnego rodzaju przenośnię zgodną z opiniami mówiącymi, że określenie nagonka powinno być stosowane wyłącznie do wrogów politycznych, w znaczeniu szczucia, szykanowania czy prześladowania …… i o takim polowania będzie dalej mowa.

[Czytaj więcej…]

XIII Spotkanie z najlepszymi uczniami klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej miało miejsce XIII Spotkanie z najlepszymi uczniami w Gminie Tymbark z klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum. Udział wzięli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, gospodarze: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Zofia Jeż, jak też goście: Starosta Limanowski Jan Puchała, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Józef Wojas. Uroczystość wręczania wyróżnień poprzedziły wystąpienia Wójta Gminy, Starosty Limanowskiego, przedstawiciela Kuratorium.

Część artystyczną zapewnili uczniowie SP w Podłopieniu: zespół taneczny Dance Off, uczennica SP w Zawadce Julii  Dziadoń, uczennica SP w Tymbarku Weroniki Moskal, uczennicy Gimnazjum w Tymbarku Zuzanny Wikar, a na zakończenie zespół taneczny cheerleaders „Dance Little Stars” z Piekiełka.

Poczęstunek dla wszystkich przygotowały Panie z Koła Gospodyń w Piekiełku.

Lista nagrodzonych osób wkrótce.

Nowe władze Gminnego Oddziału ZOSP

W remizie OSP w Tymbarku odbył się zjazd oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, na którym dokonano wyboru zarządu oddziału oraz  komisji rewizyjnej na lata 2016 – 2020. W zjeździe gościnnie uczestniczyli: członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP i prezes zarządu oddziału powiatowego druh Kazimierz Czyrnek, komendant powiatowy PSP w Limanowej bryg. Janusz Kurzeja, prezes honorowy strażaków druh  Stanisław Poczynek oraz kapelan powiatowy strażaków druh ks. Stanisław Kaczka.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku ukonstytuował się następująco:

Prezesem zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku jest druh Stanisław Przybylski, wiceprezesami druhowie Jacek Atłas oraz ks. Stanisław Kaczka, komendantem gminnym druh Zbigniew Kaptur, sekretarzem druh Robert Nowak, skarbnikiem druh Piotr Czyrnek, członkiem prezydium druh Józef Klimek, członkami zarządu druhowie: Kazimierz Dziadoń, Patryk Zwierczyk, Arkadiusz Waktor, Marian Klimek i Janusz Krzyściak.

Komisji rewizyjnej przewodniczy  druh Dariusz Molek. Do zarządu oddziału powiatowego wybrano druha Stanisława Przybylskiego, a delegatami na zjazd powiatowy są druhowie: Kazimierz Dziadoń i  Stanisław Przybylski.

Robert Nowak

od redakcji: życzymy wspaniałych owoców pracy na rzecz społeczeństwa tymbarskiego i nie tylko, pozwolimy sobie dodać:  Szczęść Boże!