Koncert Noworoczny w fotografii Rolanda Mielnickiego c.d.

Pielgrzymka Strażaków z Piekiełka

               6 stycznia,  w uroczystość Objawienia Pańskiego, Strażacy z Piekiełka wraz z kolegami i orkiestrą z Mszany Dolnej już po raz dziewiętnasty kolędowali na Jasnej Górze, u stóp Królowej Polski. Do jasnogórskiego Sanktuarium strażacy przybyli wraz z rodzinami i bliskimi. Razem było ponad 500 osób ( 9 autokarów i kilkanaście prywatnych samochodów).  Z Piekiełka były 4 autobusy, to jest ponad 200 osób. Kolędy i pastorałki na góralską nutę zabrzmiały na Mszy św. w Bazylice przed Wielkim Ołtarzem, a następnie na placu klasztornym,  skąd na żywo transmisję prowadziło Radio Jasna Góra. Tu swoje możliwości wokalne zaprezentowali Pan Stanisław oraz Pani  Maria, a pielgrzymi mieli okazję opowiedzieć o swoich przeżyciach. Następnie wszyscy przeszli do szopki, gdzie przy żłobku odbył się koncert kolęd. Na zakończenie orkiestra wykonała marsze z góralskim akcentem.
    Tradycją jest i to, że wśród pielgrzymów zbierane są datki na cele charytatywne. Strażacy z Piekiełka znani są właśnie z tej działalności. Również i w tym roku pielgrzymi z Piekiełka nie zawiedli i swoją chojnością pokazali otwarte serca przekazując 2220 zł. Do tej kwoty – jak co roku – mieszkaniec Tymbarku dorzucił 200 zł, co daje kwotę 2420 zł. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną dla Ks. Jana Krzyściaka – misjonarza z dalekich Filipin w ramach programu BILECIK DLA BRATA.
1000 zł przekażemy na operację Gabrysia Muchy – ojciec pochodzi z Tymbarku, a pozostałą kwotę 200 zł dla Marysi Chlipała.
 Wszystkim uczestnikom tego modlitewnego spotkania serdecznie dziękuję i już dziś zapraszam na jubileuszową 20-tą kolędniczą pielgrzymkę do stóp Jasnogórskiej Matki.
Andrzej Czernek
pomoc dla Gabrysia oraz Marysi:

Koncert Noworoczny w Szkole Muzycznej

Dzisiaj w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku miał miejsce Koncert Noworoczny. W programie kolędy, które były również śpiewane wspólnie z widzami, oraz inne utwory m.in. o charakterze tanecznym, gdyż po zakończonym koncercie rodzice zorganizowali uczniom Szkoły Bal Noworoczny.

Dzisiaj część pierwsza koncertu w fotografii Rolanda Mielnickiego.

IWS

GMINNY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY „MAŁEMU JEZUSOWI” W TYMBARKU

Organizatorzy Gminnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Małemu Jezusowi” w Tymbarku tj.

 • Parafia Rzymskokatolicka w Tymbarku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w Festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU:

Cele konkursu:

 • upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych,
 • prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów,
 • popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek.

Uczestnicy:

 • Festiwal „Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
 • Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
 • Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
  • kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
  • kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI
  • kategoria – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazalna
 • Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej. Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 10 osób. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 5 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń.

Kryteria oceny:

 • Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
 • Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
  • dobór utworów
  • poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
  • wyraz artystyczny

Nagrody:

 • Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Jury może przyznać : trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.

Zgłoszenia:

 • Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną do 25 stycznia 2016 roku na adres:bodzio11-75@o2.pl lub gbpt@op.pl
  Pytania odnośnie festiwalu można kierować do:  Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel.606854951 lub Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680
 • Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • mię i nazwisko, klasę i wiek , nazwę szkoły, instytucji, miejscowość,
  • telefon kontaktowy,
  • nazwę zespołu, chóru,
  • tytuł kolędy.

Termin i miejsce:

 • Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark w sobotę, 30 stycznia 2016 roku od godziny 9.00.
 • Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.
 • Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Hali Sportowej w Tymbarku.
Na podstawie strony internetowej Biblioteki Publicznej w Tymbarku