Strzelcy otrzymali podziękowania od Ambasadora Węgier oraz Szefa Urzędu ds Kombatantów

Na ręce Dowódcy Jednostki Strzeleckiej nr 2007 mł.insp.ZS  Roberta Nowaka podziękowania dla Strzelców z Jednostki Strzeleckiej  im. kpt. Tadeusza Paulone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku za uporządkowanie cmentarza wojennego w Tymbarku oraz za organizację rajdu „Szlakami 1 Pułku Strzelców Podhalańskich” przesłali Ambasador Węgier w Polsce oraz Szef Urzędu ds Kombatantów.

Podziękowanie od Amasadora Węgier

Podziękowanie od Szefa Urzędu ds Kombatantów

Strzelcy

Natalia Frys laureatem! Adrian Frączek finalistą!

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku brali udział w konkursach historycznych. Pierwszy to konkurs Wybitni władcy Polski – Piastowie organizowany dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych województwa małopolskiego. Trzeba było opanować historię Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli wybitnych władców z dynastii Piastów. Adrian Frączek uczeń klasy 5 został finalistą tego konkursu.

Drugi konkurs to XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tu trzeba było wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej od XVI w. do końca XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem znajomości: broni i barw, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego. Natalia Frys – szóstoklasistka – uzyskała tytuł laureata z bardzo wysokim 3-miejscem w województwie. Straciła tylko 3 z maksymalnej ilości punktów. Wielkie gratulacje dla młodych historyków.

 Teresa Wiśniowska

źródło: strona UG w Tymbarku

zdjęcie: RM

szkoła

Celne oko strzelec Julii Wagner i Dawida Bubuli

3 maja, z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi oraz rocznicy zakończenia II wojny światowej, Zarząd Powiatowy LOK w Nowym Sączu zorganizował i przeprowadził na strzelnicy przy ul. Tarnowskiej otwarte zawody strzeleckie. z broni pneumatycznej i kulowej. W szranki, mimo wielu innych imprez, stanęło ponad 50 uczestników, którym strzelanie i strzelectwo leży na sercu i chcą w taki sposób spędzać wolny czas, podnosząc i sprawdzając swoje umiejętności. Rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych mali i duzi. W tych zawodach LOK Limanowa reprezentowali młodzi strzelcy z Gminy Tymbark: Dawid Bubula – NSP Piekiełko,
st. strzelec Julia Wagner oraz Małgorzata Wagner z Tymbarku. W konkurencji Kpn-10 szkół podstawowych Dawid Bubula zdobył I miejsce. W kategorii Kpn-10 gimnazja i szkoły średnie indywidualnie: I miejsce starszy strzelec ZS Julia Wagner z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku. Opiekunem grupy z Tymbarku była Pani Barbara Janczy, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Samorządowym w Tymbarku. To dzięki jej osobistemu zaangażowaniu i pracy społecznej młodzież ma możliwość treningów na strzelnicy LOK w Limanowej i strzelnicy sportowej w Tymbarku.

Zawodnikom serdecznie gratulujemy.

Robert Nowak
strzelnica3 strzelnic2 strzelnica1

„TALENTS FOR EUROPE” i dla Tymbarku też !

W dniach 28 kwietnia do 1 maja br. odbył się 20 Międzynarodowy Konkurs „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie (Słowacja).
Społeczną Publiczna Szkołę Muzyczną I stopnia w Tymbarku reprezentowały:  kwartet wiolonczelowy Cello Girls w składzie: Klaudia Sasuła,Martyna Kędroń ,Zuzanna Górka, Klaudia Zapalska oraz kwartet skrzypcowy Violin Quartet Sforzato w składzie: Emilia Rząsa, Magdalena Pajdzik, Wiktoria Grzyb, Dominika Kuchta.
Występy oceniało 20-osobowe! międzynarodowe jury pod przewodnictwem słowackiego skrzypka Michalica Petera.
Oba kwartety zajęły ex aequo  4 miejsce !!! Gratulujemy !!!!
IWS
Cello Girls 2 Cello Girls
 Cello Girls
Sforzato Sforzato 2
Violin Quartet Sforzato

Obrazki z gminnych obchodów Święta narodowego 3 Maja

zdjęcia: RM

Bieg „Tymbarskie Pagórki”

Wczoraj odbył się Bieg „Tymbarskie Pagórki” organizowany przez firmę NORAFTRAIL. Wzięło w nim udział ponad 100 osób z całej Polski, większym zainteresowaniem cieszyła się krótsza trasa. Uczestnicy, którzy po raz pierwszy przyjechali do Tymbarku podkreślali, że biegnąc mieli dylemat, czy się zatrzymywać i podziwiać przepiękne widoki Tymbarku i okolic, czy też kontynuować bieg.

Wyniki przedstawimy  wkrótce.

Poniżej galeria zdjęć z etapu końcowego biegu.

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

 

 

Dni Krzyżowe – modlitwa o urodzaje, błogosławieństwo w pracy

Dzisiaj był trzeci, ostatni dzień, procesji  z modlitwą o urodzaje, o błogosławieństwo pracy na roli oraz w innej pracy. Tym razem kapłani z parafianami  udali się na ul.Kazimierza Wielkiego, do kapliczki Pani Anny Kordeczki.

Wcześniej została odprawiona Msza Św. Dzisiaj, z okazji wspomnienia św.Floriana ks.proboszcz przedstawił krótką historię życia patrona strażaków. Św.Florian urodził się III wieku, w Dolnej Austrii będącej wówczas we władaniu Imperium Rzymskiego. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego. W 304 roku  ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (w Austrii).  W roku 1184 biskup Modeny (miasto w północnych Włoszech), na prośbę księcia Kaźmierza Sprawiedliwego  sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.  W  1528 roku kościół, w którym znajdowały się relikwie św.Floriana został uszkodzony w czasie wielkiego pożaru Kleparza. Jak głosi miejscowa legenda, ocalał jednak od całkowitego spalenia dzięki cudownej interwencji samego św. Floriana. Od tego czasu w Krakowie i Polsce zaznaczył się znaczny wzrost kultu św. Floriana jako patrona chroniącego od ognia.

( Od redakcji: Atrybuty św.Floriana:  jest przedstawiany jako rycerz rzymski w zbroi, w ręku chorągiew i naczynie z wodą, palący się dom, czasem kamień młyński u szyi, orzeł. Kamienna kapliczka z figurą św.Floriana  stoi obok kościoła w Tymbarku. Jest wykonana z piaskowca, wzniesiona w 1870 r. z fundacji mieszkańców Tymbarku. Początkowo stała na Rynku obok studni, w 1975 roku została przeniesiona w obecne miejsce).

Msza Św. była też sprawowana w intencji siostry Reginy – dyrektora Parafialnego Przedszkola, z okazji Jej Dnia Imienin.  Ksiądz proboszcz składając życzenia błogosławieństwa w pracy,  większej ilości powołań do życia zakonnego, podkreślił, że imię Regina pochodzi od łacińskiego słowa   reginakrólowa. Imię to nawiązuje do miana Regina Coeli, którym określa się Matkę Boską Królową Niebios.

IWS