Zaproszenie na „Spotkanie ze słowem”

Dlaczego lectio divina?

Lectio divina jest jedną z wielu metod medytacji, modlitwy Słowem Bożym, ale to metoda najstarsza, mająca przebogatą tradycję kształtowania życia modlitewnego w pierwszych piętnastu wiekach istnienia Kościoła.

 Na czym polega lectio divina?

To modlitwa Słowem Bożym w kilku krokach:

  1. LECTIO – czytanie – lektura, dobre poznanie tekstu,
  2. MEDITATIO – rozważanie – szukanie znaczenia tekstu,
  3. ORATIO – modlitwa – podjęcie rozmowy z Bogiem w duchu tekstu,
  4. CONTEMPLATIO – kontemplacja – spotkanie z Bogiem, którego poznaliśmy w lectio divina.

Więcej – wprowadzenie do Lectio Divina – na stronie Parafii Tymbark TUTAJ.

„Sądeczanin Roku 2018” – kapituła wybrała 16-tu kandydatów, w tym ks.prałata Józefa Wałaszka

Jak można przeczytać na portalu Sądeczanin.info dzisiaj Kapituła wyłoniła 16-tu kandydatów do tytułu „Sądeczanin Roku 2018”.

https://sadeczanin.info/fundacja-sadecka-wydarzenia-sadeczanin-roku/kapitula-wylonila-kandydatow-do-tytulu-sadeczanin-roku

Wśród kandydatów jest ksiądz prałat Józef Wałaszek znamy nam kapłan, który pełnił funkcję wikariusza w tymbarskiej parafii. 

Zasady głosowania podane są na portalu Sądeczanin.info., na którym też przedstawiono działalność księdza prałata.

https://sadeczanin.info/sadeczanin-roku/ks-pralat-jozef-walaszek-kandydat-w-plebiscycie-sadeczanin-roku-2018

IWS

Podziękowanie

Składam Państwu serdeczne podziękowanie za oddane na moją osobę głosy w plebiscycie Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego – Osobowość Roku 2018. Szczególne podziękowanie kieruję na ręce dowódcy drużyny, plutonowego ZS Kacpra Kordeczki i drużynowej ZS Justyny Pytel za osobiste zaangażowanie w akcję poparcia mojej kandydatury. W sposób szczególny dziękuję również portalowi Tymbark .in  za wsparcie i publikację materiałów informacyjnych o plebiscycie i mojej osobie oraz osobom prywatnym na facebooku.

Wszystkim za poparcie jeszcze raz serdecznie dziękuję.   

Z poważaniem:

insp. ZS Robert Nowak,  dowódca tymbarskiego Strzelca

 

W 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczął się kolejny intensywny rok szkoleniowy

Małopolscy Terytorialsi z charakterystyczną dla siebie energią rozpoczęli kolejny rok funkcjonowania. W styczniu odbyły się pierwsze z comiesięcznych szkoleń rotacyjnych. W każdej kompanii lekkiej piechoty służą doświadczeni żołnierze, którzy dla uzupełnienia wcześniej zdobytych umiejętności przeszli w ubiegłym roku szkolenia wyrównawcze, jak i osoby, które po ukończeniu szesnastodniowych szkoleń podstawowych i złożeniu przysięgi dopiero poznają tajniki wojskowego rzemiosła. Aktualnie w 11 MBOT szkoli się niemal pół tysiąca żołnierzy OT. W ciągu trzech lat mają oni być gotowi do certyfikacji potwierdzającej osiągnięcie gotowości bojowej.  W bieżącym roku brygada planuje zorganizować  sześć szkoleń podstawowych, sześć szkoleń wyrównawczych, ponad trzydzieści rotacyjnych i dwa zintegrowane. Na szkolenia zakwalifikowano już ponad 800 ochotników z całego województwa.

Aktywnie podnosi swoje kompetencje również kadra instruktorska 11MBOT. Szkolenia dla instruktorów prowadzone są przez Mobilne Zespoły Szkoleniowe, złożone z byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Unikalna wiedza i bezcenne doświadczenia, które przekazują w trakcie zajęć „specjalsi”, przekładają się na wysoki poziom prowadzonych szkoleń. Instruktorzy poszerzają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia działań taktycznych czy pracy ze sprzętem wojskowym, ale także podnoszą swoje umiejętności metodyczne, czyli umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy żołnierzom. Luty to także kolejny miesiąc głośnej kampanii rekrutacyjnej „Zostań Żołnierzem RP”, prowadzonej m.in. na terenie ośrodków sportowych.

Terytorialsi zachęcają do odwiedzenia stoiska promocyjnego, gdzie każdy zainteresowany może porozmawiać z żołnierzami, zapytać o specyfikę i zalety służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, a nawet obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie tego rodzaju wojsk. Żołnierzy 11 MBOT będzie można spotkać  m.in. w Tyliczu, Krynicy i Białce Tatrzańskiej. Zachęcamy do  śledzenia  kalendarza kampanii.

Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo Brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty stacjonują w Krakowie (Kraków-Rząska). Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

mjr Bartosz KUBAL,  Oficer Prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, www: www.terytorialsi.mil.pl,     “Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

zdjęcia:Katarzyna Przepióra -pracownik  11 MBOT.

Zamieście ma nowego Sołtysa

Zebranie wsi Zamieście, któremu przewodniczył radny Dariusz Molek, rozpoczęło się zgodnie z programem, złożeniem sprawozdania z mijającej kadencji przez Sołtysa Mariana Rybkę. Po jego zakończeniu sołtys złożył kartki z przygotowanym wystąpieniem i powiedział:

„Szanowni Państwo,  przygotowałem sobie, ale ten papier nie jest ważny. Chciałbym podziękować wsi Zamieście za 10 lat mojej pracy. Zżyłem się z Wami i chciałbym nadal pracować. Niestety są pewne sposoby, są na wsi problemy, których nie mogę tolerować . Dziękuję Wam za dobre uwagi. Podjęłam decyzję.  Dziękuję Radzie Sołeckiej,  którzy tyle lat ze mną pracowali, jest tu Staszek Banach, który od początku był ze mną. Stachu, dziękuję Ci! Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, dziękuję … ” 

Pomimo pytań z sali sołtys Rybka nie podał przyczyn swojej decyzji o rezygnacji.

Zebranie wybrało komisję wyborczą: przewodniczący Maciej Hojnor oraz członkowie Panie Magdalena Gołąb oraz Halina Puto.

Na sołtysa zgłoszono tylko jednego kandydata:  Andrzeja Bugańskiego.

W głosowaniu wzięło udział 46 przybyłych mieszkańców (uprawnionych mieszkających we wsi Zamieście jest   653 osób).

Nowy Sołtysem wsi Zamieście został Pan Andrzej Bugański, który po wyborze podziękował za wybór i poprosił o współpracę.

Następnie odchodzący Sołtys Marian Rybka  dokonał symbolicznego przekazanie władzy sołeckiej.  

Następnie rozpoczęto wyboru sześcioosobowej Rady Sołeckiej. Zgłoszono 6 kandydatur. 

Skład wybranej Rady Sołeckiej Wsi Zamieście: Zbigniew Hojnor, Jacek Kasperski, Józef Kurczab, Józef Ryś, Zbigniew Sędzik oraz Władysław Skrzatek. 

Podczas liczenia głosów w wyborach do rady, Wójt Paweł Ptaszek przedstawił zebranym wydarzenia gospodarcze dotyczące 2018 roku oraz plany na 2019.  Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska.

W wolnych wnioskach podały pytania o realizowane przez gminę programy proekologiczne, wymianę pieców, czy będzie jeszcze możliwość skorzystania z tego programu, co innymi programami, z eternitem (Pani Skarbnik podała kwotę, która w każdym roku jest zabezpieczana na koszty odbioru eternitu z gospodarstw indywidualnych,) co dalej z wodociągiem (wójt wyjaśnił, że obecnie trwa odbiór, a po nim mieszkańcy będą mogli występować o warunki przyłącza). Mieszkanka Zamieścia zwróciła się w sprawie problemów z wodą, jakie  występują  na  jej działce po remoncie drogi Sołtystwo ( Wójt poinformował, że przepusty były  wyłącznie wymieniane, nie wprowadzano żadnych zmian, zaproponował wizję lokalną).  Omówiono tez problem złej jakości drogi Sowy. Zgłoszono  problemy z brakiem oświetlenia ulicznego (np. w stronę Przylasek, Słopnic), brudnych przystanków, ogólnie śmieci, szczególnie w lasach.  Dyskutowano o problemach z odśnieżaniem dróg. 

Omówiono ważną dla Zamieścia sprawę ewentualnego zakupu od GS pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Wójt poinformował, jakie byłyby to koszty, nie tylko zakupu, ale też wymiany dachu, instalacji wewnętrznych). Przypomniał, że już wielokrotnie ten temat był omawiany z radą sołecką i wnioski szły w kierunku zakupu działki i budowy parterowego budynku (dostępnego dla osób niepełnosprawnych) oraz budowy placu (boiska) sportowego. Niestety główny problem to fakt, iż  Zamieście nie posiada ani jednej działki komunalnej. Pozostaje tylko zakup, ale nikt nie chce się zgodzić, aby taką działkę sprzedać. Zaapelowano, że jeżeli ktoś były zainteresowany sprzedażą działki to proszony jest o kontakt z urzędem gminy. 

IWS

zdjęcia/wideo: IWS

 

Młodzi muzycy z Tymbarku górą!

W dniach 8 -10 lutego 2019 r. w Suchej Beskidzkiej odbył  się III Ogólnopolski Konkurs „Młodzi Artyści na Zamku”. Konkurs składał się z dwóch dni przesłuchań konkursowych w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, a dzisiaj, w niedzielę, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z uroczystą galą wręczania nagród oraz koncertem laureatów.

Społeczność Społecznej Publicznej w Tymbarku przeżywa chwile bardzo dużej radości. Dwie uczennice Szkoły zajęły pierwsze miejsca.  Dominika Kuchta (skrzypaczka) została laureatką pierwszego,  Klaudia Sasuła (wiolonczelistka) laureatką drugiego miejsca. Uczennicom akompaniował Robert Rosiek (który również  otrzymał wyróżnienie za akompaniament).

Gratulacje!

IWS

zdjęcia: archiwum własne