Ludność w Gminie Tymbark – kilka danych statystycznych

Statystyka ludności w Gminie Tymbark na dzień 31 grudnia 2019 r.

Miejscowość                     Liczba ludności

Piekiełko                             755

Podłopień                        1.640

Tymbark                         2.907

Zamieście                           851

Zawadka                            445

                        RAZEM: 6.598 osób

==================================================================

ROK 2019:

URODZENIA      – 101

Najczęściej nadawane imiona w 2019 roku to:

  • dziewczynki: Maria, Rita, Julia, Weronika
  • chłopcy: Antoni, Michał, Artur, Stanisław 

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI – zawarło  85 mieszkańców Gminy, w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 35 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie Gminy Tymbark) ,

ZGONY              –    60

Ogółem zameldowania, przemeldowania na pobyt stały – 63 osób,

– w tym osoby spoza gminy zameldowana na pobyt stały -139 osób,

Razem 202 osoby

Zameldowani na pobyt czasowy – 218.

Wymeldowania z pobytu stałego – 72.

URODZENIA dzieci w poszczególnych latach:

2015

2016

2017

2018

2019

84

75

87

101

101

 

źródło: UG Tymbark

zdjęcie: IWS

Koncert Kolęd i Pastorałek w Parafii Tymbark

Dziś Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas dla każdego z nas.
Wszyscy na to z niecierpliwością czekamy i mijające godziny odliczamy.
Narodził się Jezus Chrystus w stajence betlejemskiej, by zbawić ludzki ród.
To prawdziwy cud.  Pierwszy dzień świąt to Wigilia.
Spotykamy się razem przy stole z przyjaciółmi, w gronie rodzinnym.
Dzielimy się opłatkiem białym.
Składamy sobie życzenia sercem całym.
Nikną wtedy wszelkie spory, kłótnie, uprzedzenia, a panuje zgoda, miłość bez wątpienia.
Nie czujemy nawet bólu i cierpienia, tylko radość z Bożego Narodzenia.
Śpiewamy wspólnie kolędy i cieszymy się z tej wspaniałej nowiny
o narodzinach Bożej Dzieciny.

Tak rozpoczął się dzisiejszy Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym w Tymbarku. Pomysłodawcą oraz koordynatorem koncertu jest ks.Witold Warzecha. Nagłośnienie kościoła zapewnił  Pan Grzegorz Urbański. Koncert prowadził Stanisław Przybylski. Poszczególne prezentacje muzyczne były poprzedzane specjalne przygotowanymi, tematycznie dobranymi,  tekstami napisanymi przez poetkę, emerytowaną nauczycielkę, Panią Marię Juszczyk. 

Pięknie śpiewali i grali przed zgromadzoną w kościele publicznością (która również włączała się do wspólnego śpiewu): 

  • Strażacka Orkiestra  Dęta „Tymbarski Ton”, pod batutą Andrzeja Głowy i kierownictwem Ryszarda Gawrona, orkiestra działająca przy OSP Tymbark od 27 lat,
  • Gloria Mariae, (Chwała Maryi) – Zespół dziecięco – młodzieżowy zespół, którego założycielem i opiekunem jest ks.Witold Warzecha, działa od 2014 roku, obecnie pod kierownictwem muzycznym Grzegorza Urbańskiego oraz  Małgorzaty Krzyżak ( Pani Małgorzata zastąpiła Panią Karolinę Urbańską, której dzisiaj, podczas koncertu, rodzice i członkowie zespołu złożyli podziękowania za pracę z zespołem). 
  • Zespół „Laus Deo” (Chwała Bogu) z Podłopienia. Zespół rodzinny, działający od października 2014 roku,  w składzie: Katarzyna Urbańska, Bernadeta Urbańska, Karolina Urbańska oraz Grzegorz Urbański.
  • Chór Parafii Tymbark, śpiewający pod kierownictwem muzycznym Piotra Taczanowskiego od od 26 lat.

IWS

wideo: IWS