Koncert Inauguracyjny – fotoreportaż

Dzisiaj Koncertem Inauguracyjnym oficjalnie rozpoczął się I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych w  Tymbarku.  Sala koncertowa Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej  zapełniła się uczestnikami Konkursu, ich opiekunami oraz widzami. Przybyli też Wójt Gminy Tymbark Pan Paweł Ptaszek (który dokonał oficjalnego otwarcia Konkursu), Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż  oraz członek Zarządu Głównego STO w Warszawie Pan Krzysztof Kwiatkowski. Na ręce organizatorów listy przesłali Marszałek  Województwa Małopolskiego  Jacek Krupa ( Pismo Marszałka) oraz Prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie Pani Anna Okońska-Walkowicz.pismo od STO

Irena Wilczek-Sowa

Przedszkole Integracyjne wzięło udział w Ogólnopolskiej Debacie o Edukacji

„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” to tytuł ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty. Blisko 2 tys. ekspertów pracujących w ramach 16 grup tematycznych i 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów, nauczycieli i samorządowców. Lokalne spotkania i rozmowy na temat oświaty. To plany na najbliższe miesiące. Całość działań podsumujemy w czerwcu. Chcemy, aby o edukacji dyskutowała cała Polska. Pragniemy wspólnie z Państwem wypracować dobre zmiany. Każdy głos jest dla nas ważny i każdego wysłuchamy” –  tak na stronie internetowej MEN zachęca do dyskusji  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W ramach tej Debaty odbyło się wczoraj (19.04.2016 ), w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  spotkanie tematyczne, na którym omawiano: „W jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jak efektywnie współpracować w zakresie zapewnienia wsparcia” .

W spotkaniu wzięła udział Teresa Wargocka – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Na spotkanie to  zaproszono dyrektorów i nauczycieli małopolskich placówek oświatowych mających doświadczenie w tym zakresie, a wśród nich również przedstawicieli Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. św. Kingi w Tymbarku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Józefa Pilcha Wojewodę Małopolskiego oraz Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.​

Pani wiceminister oświaty Teresa Wargocka zaznaczyła, jak ważne jest, by stworzyć szkołę przyjazną, otwartą na potrzeby ucznia, jak również szkołę wymagającą.  Poruszyła temat finansowanie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zauważyła dysproporcję w tym zakresie między miastem, a wsią.

Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli:

Panel I – Edukacja włączająca.

Jakie wsparcie w edukacji włączającej powinno być zapewnione dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole i placówce?
Jak efektywnie organizować współpracę w zakresie zapewnienia wsparcia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Panel II – Jak skutecznie nadzorować, monitorować i finansować organizację i efekty kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Debata była bardzo merytoryczna, a uczestnicy dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami zgłaszali wiele pomysłów na dobrą zmianę.

IWS

 

Konkurs na 102!

Dzisiaj w Społecznej Publicznej Szkole Muycznej w Tymbarku rozpoczął się I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II  stopnia w Tymbarku.

Do Konkursu zgłosiły się 102 zespoły!

Od rano trwają przesłuchania. Dzisiaj też, o godz 17  Koncertem Inauguracyjnym  nastąpi oficjalne rozpoczęcie Konkursu, który potrwa do soboty (23 kwietnia), a zakończy się Koncertem Laureatów  (rozpoczęcie Koncertu o godz.12).

Na stronie internetowej Szkoły znajduje się galeria zdjęć z poszczególnych prezentacji muzycznych:   I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II  stopnia w Tymbarkumbarku-dzien-1/

IWSJury konkursu

na zdjęciu Jury Konkursukonkurs2
konkurs1

Jutro w Tymbarku rozpoczyna się I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych!

Od jutra (środy) do 23 kwietnia w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku będzie miał miejsce   I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II  stopnia w Tymbarku, którego organizatorami są Samodzielne Koło Terenowe Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku oraz Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku. W ramach tego Konkursu będzie można wysłuchać dwóch koncertów: Koncert Inauguracyjny (zaproszenie dla wszystkich chętnych  oraz informacja o Koncercie  (20.04. o godz.17) znajduje się TUTAJ ) oraz Koncert Laureatów (23.04. o godz.12). W konkursie weźmie udział ponad 100 zespołów z Polski ( m.in Gdańsk, Warszawa, Kraków, Katowice, Nowy Sącz, ale też i Tymbark), jak też z Wielkiej Brytani, Białorusi i Ukrainy. Nazwiska wszystkich uczetników Konkursu są wypisane na okolicznościowym banerze (znajdującym się na zewnątrz Szkoły, przy bocznym wejściu na salę koncertową).  Zespoły będą  oceniane przez  międzynarodowe Jury w składzie:  Przewodniczący: Khac-Uyen (wietnamsko-norweski dyrygent), członkowie: Miho Sanou (Japonia, fortepian), Dawid Gruber (Austria,flet). Dominika Anna Rosiek (Polska,skrzypce), Cameron Todd (Wielka Brytania,trąbka),  Janusz Pater (Polska,akordeon), So-Jung, (Korea Południowa, wiolonczela). Członkowie Jury wystąpią ja Konncercie Inauguracyjnym.    Dyrektorem Konkursu jest honorowy profesor oświaty Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Konkurs został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jak też otrzymał wsparcie od Gminy Tymbark, od Starostwa Powiatowego w Limanowej, od Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, od firm: FAKRO, JONIEC, UCHACZ, Bank Spółdzielczy w Limanowej,Fundacja dla Przyszłości, PFERD-VSM Sp. z o.o. z Kostrzyna Wielkopolskiego, jak też ze środków Organizatorów.  Laureaci otrzymają m.in.  nagrody wykonane i przekazane na rzecz Konkursu przez Liceum Plastyczne w Nowym  Wiśniczu, Dom Pomocy Społecznej w  Limanowej oraz  Dom Pomocy Społecznej w  Szczyrzycu.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu życzymy powodzenia, miłej atmosfery,  niezapomnianych wrażeń z pobytu w Gminie Tymbark, a  jurorom trafnych ocen!

Irena Wilczek-Sowa

KONKURS ZESPOŁOW AFISZ

 

KONKURS ZESPOŁOW nazwiska

 

 

„Islam a chrześcijaństwo przez wieki. Prognoza na przyszłość”

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku dr Grzegorz Wnętrzak ( historyk, UW oraz nauczyciel szkoły średniej) wygłosił, bardzo interesujący, o współczesnych problemach Europy, wykład pt.”Islam a chrześcijaństwo przez wieki. Prognoza na przyszłość”.  Poprzez omówienie następujących punktów:  Koran a chrześcijaństwo, Stosunek do niemuzułmanów, Stosunek do kobiet, Najważniejsze konflikty w Europie, Prognoza na przyszłość, wykładowca przedstawił powody, dla których my, Polacy, Europejczycy nie możemy stać obok tego, co ma miejsce we współczesnej Europie.  Aby dobrze zrozumieć sytuację musimy poznać co dla muzułmanów  i niemuzułmanów ( a szczególnie dla chrześcijan) znaczą słowa: pokój, tolerancja, miłosierdzie. W przestrzeni społecznej funkcjonuje zdanie: „Islam jest religią pokoju”. Co to zdanie znaczy dla muzułmanów? Świat dzieli się na świat islamu tj. pokoju oraz świat niemuzułmański czyli wojny. Pokój na świecie zapanuje wtedy, gdy na całym świecie zapanuje islam. Zapanuje w całym tego słowa znaczeniu, czyli chrześcijanie oraz  żydzi, jeżeli  się podporządkują, jeżeli będą  ludźmi niższej kategorii, bez praw obywatelskich, to mogą fizycznie przeżyć, ale poganie muszą zostać zabici! Tolerancja? Podporządkowanie się przez niemuzułmanów zasadom zawartych w Koranie. Miłosierdzie? Mahomet jest miłosierny, ale jako pan, władca, ale absolutnie nie jako ojciec. Pojęcie to nie ma nic wspólnego z miłością. Religia jest ważniejsza niż miłość, rodzina. Zdrada zasad to kara śmierci, często z rąk ojca, brata.   Kobieta jest osobą podporządkowaną, służącą mężczyźnie, który ma m.in. prawo do stosowania kar cielesnych. Muzułmanizm może za żonę pojąć niemuzułmankę, w przypadku kobiety taki związek może zakończyć się śmiercią kobiety, zadaną przez członków rodziny. Rozwód tak, ale dzieci zostają przy ojcu.

Muzułmanie poprzez podboje wojenne zdobywali nowe terytoria od VII wieku.  Odpowiedzią   świata chrześcijańskiego  na te podboje były wyprawy  krzyżowe, które, niesłusznie,  są głównie negatywnie oceniane. W walce z najazdami  piękną kartę zapisał Jan III  Sobieski, dzięki któremu muzułmanie przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

A obecnie? Wielka imigracja, ale przede wszystkim demografia! Rodziny europejskie to jedno, dwoje dzieci. Muzułmaninie to kilkoro dzieci w rodzinie. Amerykańska agencja w 2010 roku przedstawiła prognozę zmian w strukturze wyznaniowej, bez uwzględnienia, co jest oczywiste,  sytuacji wielkiej imigracji, jaka ma miejsce od  2015 roku. Agencja określiła, że procent chrześcijan np. w Europie spadnie z 74% w 2010 spadnie do 65% w 2050 roku, zaś muzułmanów wzrośnie  z 6 wzrośnie do 10 procent. Badania te w dużym stopniu stają się nieaktualne, w tym negatywnym aspekcie, w związku z tym co rozpoczęło się w Europie w ubiegłym roku.

Jak tym negatywnym procesom możemy zapobiec?  Przede wszystkim również głównie zmianę w sytuacji demograficznej, ale też poprzez okazywanie naszej dumy, siły wiary i tożsamości! Każdy w swoim zakresie!

Wykład był tak interesujący, że dyskusja po nim trwała drugie tyle. Głos w dyskusji zabrał między innymi ks.proboszcz Edward Nylec, który podkreślił, że przez wieki, jak i teraz, pomocą w walce ze światem muzułmańskim, służy Matka Boska, której kult w Polsce był, i jest, bardzo żywy.

IWS

Od dzisiaj w „Galerii Jednego obrazu” rozpoczynamy prezentację twórczości Magdaleny Bubuli

Obrazami z wystawy „EXIT” rozpoczynamy prezentację twórczości Pani Magdaleny Bubuli.

Pani  Magdalena Bubula (Sienkiewicz) pochodzi w Mazowsza,  rocznik 1975.   Oprócz malarstwa sztalugowego ( głownie portrety, akty, ale również kwiaty oraz abstrakcje) tworzy ołówkiem, grafiki tuszem, pastele i wieloformatowe murale.

A tak Artystka mówi o sobie:

„Uważam siebie za artystkę poszukującą, unikam zamykania się w ramach jednej ścieżki twórczej i zaszufladkowania. Lubię twórcze eksperymenty, kreatywność i improwizację. Nie znoszę pseudofilozoficznego bełkotu i przerostu treści nad formą. Czerpię garściami z życiowego podejścia Dwurnika. Sztuka nierozerwalnie towarzyszy mi od dzieciństwa. Kredki, ołówki, farby i pędzle bardzo wcześnie zaczęły być ulubioną zabawą, by po latach stać się pasją, a jednocześnie kształtując drogę do wyboru studiów i zarazem ścieżkę zawodową. W mijających szybko latach twórczych można już wydzielić okresy, cykle, momenty, skupienia uwagi na czymś szczególnie inspirującym mnie w danym czasie najmocniej, ale granice są płynne i umowne. Trwają we mnie ciągłe przewartościowania doświadczeń, odniesień, kategorii intelektualnych, estetycznych, moralnych. Marzę by zawsze być w permanentnym stanie roboczym. Sztuka jest dla wszystkich, stąd bardzo często wychodzę poza oficjalne mury galerii i staram się być w ciągłym artystycznym ruchu. Nie boję się wyzwań. Wyrazem tego jest ta wystawa nosząca tytuł EXIT. Jest to wystawa pełna emocjonalno-mentalnych dociekań, które każdego dnia toczą się w mojej głowie. Świat tych obrazów to taki teren prywatny, gdzie jako autor daje sobie prawo by nie musieć odpowiadać na pytanie „dlaczego?”…

Mottem wystawy „EXIT”, która była prezentowana w listopadzie ubieglego roku w limanowskiej Bibilotece, było:  Czy niczego nie dostrzegasz? A raczej, czy dostrzegasz brak czegoś, co by można było dostrzec? / Jack Sparoow

Wystawa ta była odejściem od tematyki poprzednich lat i skupieniem się między innymi na temacie absurdu i zachwiania wielkości rzeczywistych wymiarów przedmiotów. Artystka tą wystawę dedykowała swoim rodzicom, szczególnie Tacie, bez którego jej wielka przygoda nigdy by się nie zaczęła i Mamie za wsparcie i podziw, który jest wielkim motorem kolejnych działań.

Magda Bubula

Magdalena Bubula, zdjęcie z zbiorów prywatnych Artystki