Galicyjski Piknik Kolejowy w fotografii Piotra Golonki – c.d.

Wakacyjny pociąg retro „Transwersalny” na trasie Nowy Sącz – Chabówka w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

W każdą niedzielę lipca – 3, 10, 17, 24 i 31 lipca turystyczny skład retro będzie kursował szlakiem dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej trasą z Nowego Sącza do Chabówki przez Marcinkowice, Limanową, Tymbark, Mszanę Dolną, Rabkę Zdrój.

Skład pociągu zestawiony zostanie z historycznej lokomotywy spalinowej SP42-260 oraz wagonów typu Gmhx z 1930 roku oraz Bhixt z 1963 roku.

Turyści jadący składem mają możliwość wyboru różnych wariantów podróży i zatrzymania się w celu zwiedzenia Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, rabczańskiego „Rabkolandu” i Parku Zdrojowego, limanowskiego Muzeum Regionalnego czy też wyjścia na piesze szlaki turystyczne Beskidu Wyspowego. W pociągu będzie można również uzyskać informacje o atrakcjach na trasie przejazdu, a także odwiedzić wagon restauracyjny w stylu retro.

Przejazdy pociągiem są ogólnodostępne, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sentymentalnej podróży po tym pięknym, nieczynnym na co dzień szlaku kolejowym.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągu „TRANSWERSALNY” – pociąg kursuje we wszystkie niedziele lipca

 

KURS „TAM”

Stacja Przyjazd Odjazd
Nowy Sącz 10:09
Nowy Sącz Miasto 10:15 10:16
Nowy Sącz Chełmiec 10:21 10:22
Marcinkowice 10:34 10:35
Męcina 10:58 10:59
Limanowa 11:40 11:41
Tymbark 12:14 12:15
Dobra 12:36 12:37
Kasina Wielka 13:01 13:02
Mszana Dolna 13:22 13:23
Rabka Zdrój 13:53 13:54
Chabówka 13:59

Pociąg retro Transwersalny (1)

KURS „Z POWROTEM”

Stacja Przyjazd Odjazd
Chabówka 16:09
Rabka Zdrój 16:14 16:15
Mszana Dolna 16:45 16:58
Kasina Wielka 17:18 17:19
Dobra 17:44 17:45
Tymbark 18:06 18:07
Limanowa 18:39 18:40
Męcina 19:21 19:22
Marcinkowice 19:45 19:46
Nowy Sącz Chełmiec 19:58 19:59
Nowy Sącz Miasto 20:04 20:05
Nowy Sącz 20:11

 

Więcej informacji na stronie: www.kolejegalicyjskie.pl

Informacja nadesłana przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Tymbarskie inwestycje

Podłopień, Zawadka, zdjęcia: RM

Rada Gminy Tymbark nie przyjęła uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku, miała miejsce XIX Sesja Rady Gminy Tymbark, na której głównym punktem była procedura związana z przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Zanim to nastąpiło radni zgłosili interpelacje ( pytania np. o składane wnioski o dofinansowania zadań, uwagi co do pracy działu inwestycji , drogi na Zęzów), a następnie przyjęto zmiany do budżetu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 43 tys. zł, jaką uzyskano w wyniku przetargu na opracowywanie dokumentacji wodociągowej (Piekiełko, Zamieście, zbiornik Zęzów-Dudówka). Zwiększono zaś o:  27 tys. (jako wkład własny do wniosku z FOGR) na modernizację drogi Gizówka, o 16 tys. ma drogę Bindówka, 12 tys. przeznaczono na dokumentację projektową na nowe  zadanie tj.   „Budowa toru rowerowego Pumptrack w Tymbarku”, 20 tys. na remont sali w Przedszkolu Samorządowym, 7 tys. na adaptację sali w SP w Podłopieniu, zwiększono kwotę na zakup mebli dla Koła Gospodyń w Podłopieniu, zmniejszono plan na dopłaty do ścieków o 24 tys. (mniejsze zrzuty niż przyjęto w planie), odstąpiono od zadania przebudowa dna  stawu w parku (gdyż sytuacja uległa stabilizacji).

W ramach dyskusji o zmianach w budżecie radny Zimirski złożył wniosek o zmniejszenie kwot stypendium dla uczniów za osiągnięcia, gdyż określone one były jeszcze przed programem 500+ . Zaapelował też , aby nie rezygnować ze zbiornika wody na Zęzowie, gdyż sprzeciw mieszkańców był naciągany, i ten zbiornik powinno się zrobić, nawet ze środków własnych ( do sprawy zbiornika odniósł się później radny Juszczak, że protest wcale nie był pod naciskiem, że jest niewykorzystany zbiornik obok KEN oraz pełny na Zamieściu, to czy jest sens wydawać 300 tys. zł , i to jeszcze przy oporze społecznym).

W wyniku wprowadzonych  zmian planowane dochody łącznie wynoszą 23.563 tys.zł, zaś wydatki 25.060 tys. zł ( w tym wydatki majątkowe 2.460 tys. zł). Deficyt został na niezmienionym poziomie.

Rada przystąpiła do omawiania sprawozdania finansowego oraz budżetu.

[Czytaj więcej…]

Historia rzeźby „Chrzest Chrystusa w Jordanie”

Pamiątka 1050- lecia Chrztu Polski   rzezba

Odrestaurowana piękna rzeźba „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie” ustawiona na ścianie obok kamiennej zabytkowej gotycko-renesansowej chrzcielnicy z 1541r. w tymbarskim kościele jest upamiętnieniem rocznicy 1050lecia Chrztu Polski.

Rzeźba pochodzi ze starego drewnianego kościoła, który spłonął na początku XIX w. Pierwotnie stanowiła prawdopodobnie przykrycie chrzcielnicy – jest świadkiem chrztu być może tysięcy ludzi zamieszkujących od wieków te tereny. Dzisiaj rodzice, przynosząc dzieci do chrztu przy tej samej chrzcielnicy i w obecności tej samej figury, wchodzą w długi pochód poprzednich pokoleń wyznawców i świadków Chrystusa. Tak wpisujemy się w świadectwo wiary naszych praojców. Wiara w Chrystusa w każdym czasie wymaga odwagi. Stara chrzcielnica i rzeźba są tej odwagi materialnym świadectwem. Są również wezwaniem skierowanym do nas- bądź wierny jak twoi ojcowie i dziadowie.

Zabytkowe przedmioty religijne w świątyni – wota, obrazy, rzeźby, freski, ambony, piękne ornaty katechizują swoją obecnością. To przedłużenie poza śmierć apostolstwa tych, którzy je fundowali. Tak również realizuje i wyraża się wspólnota żywych i umarłych – świętych obcowanie.

Chrystus przyjął chrzest i rozpoczął publiczną działalność.

Polska przyjęła chrzest i rozpoczęła się nasza historia.

Zaskakująca i zadziwiająca paralela.

Jan Plata

„Serce dał Bogu, rozum Ojczyźnie”

W czerwcu minęła następna rocznica śmierci inż.Józefa Marka. Nasz portal przedstawiał już postać tego wielkiego społecznika, któremu tak wiele zawdzięcza Tymbark, poprzez publikację pracy Pana Stanisława Wcisły pod tytułem „Maruś – inż. Józef Marek”.

Tym razem, w tym tygodniu, rozpoczniemy cykl, jakim będą poszczególne strony  artykułu opublikowanego w  „Czasopiśmie Ogrodniczym”, nr 6, rok 1959 ( równy rok od śmierci inż.Józefa Marka).  Artykuł pod tytułem „Kim był inż.Józef Marek” to opowieść o inżynierze, która powstała w wyniku spisania wspomnień osób, którym było dane spotkać Inżyniera na swojej drodze życia.

poniżej: Grób inż.Józefa Marka, cmentarz parafialny w Tymbarku

JM1JM2

zdjęcia: RM