Z archiwów Czytelników

Zdjęcie udostępnione przez Joannę Drzyzgę.
Pani Jaonna napisała, że zdjęcie jest z 9.06.1981 roku, zdjęcie z wychowawczynią Krystyną Wilczek.
Załączyła też scan drugiej strony zdjęcia, na której są podpisy uczniów oraz podpis wychowawczyni (w ramce).

kw

1822-podpisy

 

Odnaleziony grób Legionisty

Historia nieco zapomniana, która upomina się o swoje prawa tuż przed kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia tymbarskiego żołnierza i patrioty z czasów I wojny światowej, który na datę 11 listopada 1918 roku nie czekał bezczynnie, lecz walczył o nią z bronią w ręku.

Tę właśnie historię starają się odświeżyć strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS  Strzelec  OSW w Tymbarku.  Drużynowy ZS Kacper Kordeczka  odnalazł na cmentarzu parafialnym  zaniedbany grób podporucznika Jana Kordeczki – Legionisty oraz dowódcy i jednego z twórców tymbarskiego Strzelca.

W roku 1914 z grupą strzelców (drużyniaków)  z Tymbarku  wyruszył do Krakowskich Oleandrów aby walczyć o Niepodległość Ojczyzny. W szeregi  Legionów Piłsudskiego wstąpił 4 września 1914 roku, gdzie przydzielony został do 3 pp. Legionów Polskich. Od lutego 1915 roku służył w Komendzie Sztabowej- w plutonie sztabowym Komendy II Brygady, przydzielonym następnie do 3-go pp. Legionów Polskich.

Dnia 5 lipca 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej – notowany jako plutonowy. W roku 1918 został wykazany w  1. Polskim Legionie w Omsku (wschodnia  Rosja) pod pseudonimem Płonczyński Stanisław, gdzie służył do sierpnia 1918 r. W kwietniu 1919 roku wykazany w 2-gim pułku strzelców 3. Komp. 5 . Dywizji Syberyjskiej jako podporucznik.

W maju 1933 roku za pracę w dziele odzyskania niepodległości , został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości.

Podporucznik Jan Kordeczka do roku 1939 kilka razy organizował jednostkę tymbarskiego Strzelca, pełniąc w nim funkcję dowódcy.

W ramach hołdu dla zapomnianego bohatera, tymbarscy Strzelcy przed Świętem Zmarłych uporządkują grób Legionisty, aby tym gestem przywrócić pamięć człowiekowi , który niewątpliwie zasłużył się w walce o wolność dla ziemi tymbarskiej i naszej Ojczyzny.

Robert Nowak

2l3l1

 

Przedszkolaki odwiedziły cmentarz wojskowy

Przedszkolaki, a dokładnie Grupa SMERFY,  z Przedszkola Samorządowego odwiedziły dzisiaj cmentarz wojskowy.

Pogranicznicy szkolą tymbarskich Strzelców

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu –Wydziału Zabezpieczenia Działań, przeprowadzili w Tymbarku  kolejne szkolenie młodzieży z organizacji proobronnej Strzelec.

W zajęciach z  zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, rodzajów materiałów wybuchowych, rozpoznania,  oraz praktycznej ewakuacji uczestniczyła młodzież strzelecka będąca równocześnie uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej oraz innych szkół powiatu limanowskiego.

Realizacja szkoleń jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy KaOSG a jednostką tymbarskiego Strzelca. Ze strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu współpracę koordynuje mjr SG Dariusz Żabiński.

Robert Nowak

strzelec

 

 

 

Podróż sentymentalna… cd

czyli wspomnienia obecnych i byłych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Pani Irena Zwierczyk: „Dumna jestem ze swojego zawodu, ponieważ traktuję go jako  przyjemność. Dużą satysfakcję sprawia mi wypożyczanie książek młodym czytelnikom, wyszukiwanie  informacji, prowadzenie lekcji bibliotecznych. Bardzo lubię organizować różnorakie imprezy upowszechniające czytelnictwo: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze. Bawię się z dziećmi prowadząc Klub Moli Książkowych przygotowując różne bajkowe przedstawienia teatralne. Po latach uczniowie mile wspominają występy i wspólnie spędzony czas. Do biblioteki  zapraszam gości w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Ta akcja od lat cieszy się dużą popularnością w szkole.

Biblioteka jest sercem szkoły. Przychodzą nie tylko ci, którzy wymieniają książki, ale także te osoby, które chcą podzielić się różnymi problemami i spostrzeżeniami.

W 2002 r. zaczęłam pracę w szkolnej bibliotece, która wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. W 2006 nastąpił gruntowny remont biblioteki,  pomieszczenie zupełnie zmieniło swój wizerunek. W tym też roku z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzone zostało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego oraz wszechobecna komputeryzacja postawiła nowe wyzwania szkole. Wdrożony został program komputerowy Mol Optivum i od września 2011 r. książki są wypożyczane za pomocą tego programu.”

Młodzież z KEN czyta dzieciom, 2015

Młodzież z KEN czyta dzieciom, 2015

Pasowanie na czytelnika, 2009

Pasowanie na czytelnika, 2009

Spotkanie z pisarką Ewą Standtmuller, 2012

Spotkanie z pisarką Ewą Standtmuller, 2012

Praca z uczniami przy wspólnej gazetce, 2004

Praca z uczniami przy wspólnej gazetce, 2004

Ks. Witold Warzecha: „Bardzo miło wspominam Jasełka z roku 2013 w naszej szkole. Poprzedziły je wielogodzinne próby, przygotowywanie dekoracji, strojów i charakteryzacji aktorów – uczniów naszej szkoły, w co bardzo chętnie i ofiarnie zaangażowali się również rodzice.

Po długich i mozolnych przygotowaniach salę gimnastyczną wypełniła świąteczna sceneria, pachnące siano, żywe drzewka choinkowe, nie topiący się śnieg, w końcu specjalnie zbudowana na tą okazję szopa, nawiązująca do Betlejemskiej stajenki.

Przedstawienie zostało podzielone na 9 scen, ukazujących losy głównego – oczywiście zaraz po Dzieciątku Jezus – bohatera, którym był ubogi pastuszek, wędrujący do Betlejem. Odznaczał się on nadzwyczaj dobrym sercem i życzliwością dla ludzi, przez co rozdał wszystkie dary niesione do Małego Jezusa potrzebującym. W stajence betlejemskiej złożył jednak dar największy – swoje kochające serce, czym, sprawił ogromną radość Dzieciątku.

Nad bezpieczną wędrówką pastuszka czuwały rezolutne anioły, robiące dużo hałasu, ale działające skutecznie. Poszczególne sceny przedzielał śpiew zespołu wokalnego, pod kierunkiem Pani Barbary Opach a także, co wywołało największy aplauz, śpiew i taniec aniołów i pasterzy. W ostatniej scenie przed Dzieciątkiem Jezus złożyli swoje dary przybywający tam pozostali pasterze, Trzej Królowie i niespodziewani goście.

Całość zakończyła się wspólnym kolędowaniem, w które włączyli się wszyscy zebrani, nauczyciele, rodzice i uczniowie.”

Pani Barbara Opach: „W Szkole Podstawowej w Tymbarku pracuję 20 lat. Uczę muzyki a oprócz tego prowadzę zespół taneczny, zespół instrumentalny i chór. Już od początku praca sprawiała mi satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie osiągali sukcesy w konkursach muzycznych. Dziś cieszy mnie, kiedy na korytarzu po lekcji muzyki usłyszę rozmowę między uczniami klasy czwartej: „To była dzisiaj najfajniejsza lekcja”.

Akademia szkolna

Akademia szkolna

Cała Polska czyta dzieciom,

Cała Polska czyta dzieciom,

 

Pani Joanna Drzyzga: „ Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Z wielkim sentymentem wspominam swoją przygodę z harcerstwem. Pamiętam zbiórki, ogniska, wspólne wyjazdy na zimowiska, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę harcerskich ognisk. Ciepło myślę o moich koleżankach – druhnach oraz sympatycznej drużynowej Joli Ślusarczyk. To były piękne czasy – nie tylko wypełniania szkolnych obowiązków, ale także beztroskiej zabawy i zawiązywania przyjaźni.”

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Informacje i zdjęcie zebrała Jowita Janik