Pamiętają o swoim Patronie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku, wraz ze swoimi nauczycielami, z okazji zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Szkoły, które w tym roku będzie szczególnie uroczyste w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia Szkoły, przyszli na  tymbarski cmentarz, na którym spoczywa Patron Szkoły inż. Józef Marek.

sp1

 

Nagroda Jakości odebrana!

Dzisiaj w Zespole Szkół Muzycznych im.Karłowicza w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Jakości Sapre Auso. Jednym z 10 laureatów w 2016 roku jest Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku. Nagrodę w imieniu Szkoły odebrali: Pani Dyrektor Szkoły, prof.oświaty  Halina Waszkiewicz-Rosiek, Prezes Zarządu Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku – Irena Wilczek-Sowa oraz przedstawiciele uczniów: Michał Majeran oraz Maciej Uchacz.

Jest to siódma edycja przyznawania przez Fundację Sapere Auso nagród jakości. Jak zwrócił się do wyróżnionych Prezes Fundacji: ” Do tej pory nagrody otrzymało 30 szkół, a jest ich w województwie 7 tys. Witajcie w elitarnej instytucji! Jesteście wyjątkowi!”.

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego  jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Mottem Fundacji stały się słowa: „sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym. Na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały one wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie.  Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji moralnych, intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia.

(informacja  ze strony internetowej Fundacji).

20161025_130432

 

 

Nagroda Kuratora Oświaty dla Anny Smaga-Trojanowskiej

21 października w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Galę wręczania nagród i odznaczeń wybitnym nauczycielom z trzech powiatów uświetnili swą obecnością- Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, wicekurator Halina Cimer, starostowie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, prezydent Nowego Sącza oraz dyrektor Delegatury Dariusz Leśniak.

Nauczycielka języka polskiego i filozofii w I LO w Limanowej Anna Smaga- Trojanowska (pochodząca i mieszkająca w Tymbarku) za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej została, jako jedyna z powiatu limanowskiego, uhonorowana prestiżową  nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty.  Uczniowie pani Anny Trojanowskiej osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach humanistycznych, w ciągu ostatnich lat przygotowała aż dwóch laureatów i siedmioro finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Za eseje literackie młodzież zdobywała również laury m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Pawie pióro, Ogólnopolskim Konkursie Literacko- historycznym „Kariera a odpowiedzialność społeczna”, Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej i Literackiej.
 Nauczycielka opracowała autorski program nauczania podstaw filozofii w klasach humanistycznych pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty, który realizowany jest w I LO jako innowacja pedagogiczna. Od kilku lat aktywnie współpracuje z UP i UP JP II w Krakowie, jest koordynatorem Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych połączonych z konkursem, w którym młodzież zdobywa wysokie miejsca, indeksy i nagrody.

Anna Smaga- Trojanowska jako nauczyciel i wychowawca organizuje, współtworzy oryginalne formy innowacji dydaktycznych i artystycznych, m.in. lekcje interdyscyplinarne, widowiska, clipy, wyjazdy do teatru połączone z warsztatami, wycieczki edukacyjne, także zagraniczne; od tego roku szkolnego pełni funkcję opiekuna Amatorskiego Szkolnego Klubu Artystycznego.

Informacja: strona www.powiat.limanowa.pl

„No promil – no problem”

W poniedziałek młodzież tymbarskich szkół wzięła udział w akcji „NO PROMIL – NO PROBLEM ” Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychotropowych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane w każdym środowisku. Dorośli są kierowcami, a dzieci i młodzież są pasażerami, którzy też mogą zareagować na postawę swoich rodziców oraz innych dorosłych osób kierujących pojazdami mechanicznymi.

Wójt Gminy – Paweł Ptaszek przyjął Patronat Honorowy nad działaniami realizowanymi w ramach tejże kampanii na terenie naszej Gminy.

« 1 z 3 »

zdjęcia: RM

Gimnazjalny Turniej Szachowy

W piątek 21.10.2016 w Hali Sportowej w Tymbarku, odbył się  eliminacyjny Turniej Szachowy Gimnazjalistów. Udział wzięło 9 zawodników, partie grano systemem każdy z każdym.

Najlepszymi okazali się:

1 – Krystian Guzik – Piekiełko,

2 – Mateusz Kulig – Tymbark,

3 – Jakub Natonek – Tymbark.

Turniej odbył się pod patronatem : Urzędu Gminy w Tymbarku,    UKS „Olimpijczyk” oraz  Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku. Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Gminy: Paweł Ptaszek.

Najlepsi zawodnicy, biorący udział w powyższym turnieju, zakwalifikowali się do udziału w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej 28.10.2016 w Limanowej.

Zawody prowadził i sędziował: Krzysztof Wiśniowski.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

pa194204

 

Sukcesy uczniów tymbarskiej szkoły muzycznej w Sierpcu

W XIII Festiwalu Zespołów Kameralnych (mieszanych) w Sierpcu, w ramach Festiwalu Sierpckiej Jesieni oraz obchodów  140 rocznicy  śmierci prof. T Paciorkiewicza,  jury pod przewodnictwem prof. A.Zielinskiego, prof. Mg Szczepanowskiej, prof K Jankowskiej -Borzykowskiej i starszego wykładowcy  R.Bałałuszko (wszyscy  z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie) przyznali duetowi: Natalii Kokoszce i Jakubowi Sporek  ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej  w Tymbarku WYRÓŻNIENIE (zespól przygotował mgr Marco Seita)  oraz  septetowi ,,Vigoroso” (w składzie: Emilia Rząsa, Michał Majeran, Dominika Kuchta, Magdalena Pajdzik, Martyna Kędroń , Klaudia Sasuła  oraz  Jakub Sporek ( przygotowanego  przez Halinę  Waszkiewicz-Rosiek)  II Nagrodę.

Słowa uznania wyraził też syn prof. T Paciorkiewicza mówiąc ,,że powinniśmy być dumni z zespołów”. Duet fortepianowy został zaproszony przez prof. K. Jankowską -Borzykowską na warsztaty, podczas których  pracowali wespół  nad rozwiązaniami interpretacyjnymi utworu J. S. Bacha ,,Badinerie”. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz inne w tym zegar,  który zawiśnie w wejściu do szkoły, aby przypominać wszystkim, aby „NIE TRACILI CZASU” , bo on szybko płynie i nie zatrzymuje się.

Dyrekcja Szkoły bardzo dziękuje i gratuluje uczniom i pedagogom.

septet