Zakończono remont drogi Węglarki

Urząd Gminy informuje, że zakończył się remont drogi gminnej Węglarka w miejscowości Tymbark. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 270 mb oraz utwardzone pobocza.

Koszt inwestycji to ponad 119 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk: 55 282  zł.

zdjęcie: IWS

Zakończono remont drogi Jackówka w Piekiełku

Urząd Gminy informuje, że zakończył się remont drogi gminnej Jackówka w miejscowości Piekiełko. W ramach remontu wykonana została nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 304 mb, utwardzone pobocza oraz zamontowane bariery ochronne. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu, była firma FHU KADBUD Kazimierz Dudzik.

Koszt inwestycji to ponad 184 000 zł, w tym 84 830 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk.

zdjęcia nadesłane

Turniej Tenisa Ziemnego – kategoria AMATOR

W sobotę i niedzielę (6 i 7 lipca 2019 roku) na kortach tenisowych w Tymbarku, odbył się Turniej Tenisa Ziemnego w kategorii AMATOR. Do tenisowej rywalizacji zgłosiło się 11 zawodników, mecze grano w czterech grupach, systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup grali mecze w rundzie finałowej.

OSIĄGNIĘTO WYNIKI:

1 mc – Wojciech Peterszajn – Piekiełko,

2 mc – Jakub Wiśniowski – Tymbark, 

3 mc – Jacek Lis – Kamionka, 

4 mc – Piotr Limanówka – Podłopień, 

5 – 8 mc – Patryk Adamczyk – Limanowa, Konrad Limanówka – Kraków, Mariusz Czyrnek – Tymbark, Mateusz Jasica – Słopnice

9 – 11 mc- Marek Zborowski – Podłopień, Dariusz Młynarczyk – Słopnice, Maria Kołodziej – Kraków.

W Turnieju udział wzięli tenisiści AMATORZY, stojący u progu swej tenisowej kariery. Był to dla nich, pełen emocji, pierwszy poważny kontakt z turniejową rywalizacją.

Organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Sportowe Tymbark Tennis-Club pod patronatem Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zawody prowadził i sędziował : Krzysztof Wiśniowski