Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku

W związku z wytycznymi sanitarnymi zakończenie roku szkolnego 2019/2020  w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku zostało  zorganizowane  tylko dla uczniów kończących szkołę.  Pozostali uczniowie odbierali świadectwa zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

Do absolwentów zwróciła się Pani Dyrektor Szkoły honorowy prof.oświaty Halina Waszkiewicz-Rosiek. Obecni byli też nauczyciele przedmiotów głównych.

Informacja/zdjęcia: SPSzM

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Uczniowie, Rodzice

Dziś kończymy rok szkolny 2019/2020. Był to rok wyjątkowy. Przyszło nam zmagać się z sytuacją, która nigdy wcześniej nie miała miejsca, z pandemią, która zamknęła nas w domach. Nowym wyzwaniem dla wszystkich stało się zdalne nauczanie. Było to wyzwania nie tylko dla szkoły: nauczycieli i uczniów, ale całych rodzin.

Chciałbym złożyć Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za pracę, wytrwałość i zaangażowanie, którego wynikiem są świadectwa, odbierane dziś przez uczniów. Gratuluję determinacji, która w tych trudnych chwilach była niezbędna do osiągnięcia zamierzonego celu i życzę aktywnego wypoczynku w trakcie wakacji.

Na koniec chciałbym przedstawić główne zmiany wprowadzone w gminnym programie stypendialnym, które spowodowane zostały reformą oświaty, reorganizacją sieci szkół czy pojawieniem się nowych lub innych niż dotychczas przedmiotów w poszczególnych klasach:

 1. Ograniczono grupę docelową uczniów do klas V-VIII, zróżnicowano wymaganą średnią ocen:
 • dla klas V-VI – 5,10
 • dla klas VII-VIII – 5,0
 1. Ograniczono liczbę uczniów otrzymujących stypendium za wyniki w nauce z 25 na 15 – ze względu na ograniczenie grupy docelowej oraz likwidację gimnazjum.
 2. Zróżnicowano kwoty stypendium za osiągnięcia artystyczne: 500 zł za plastyczne, 1000 zł za muzyczne, a także podniesiono stypendium dla laureatów konkursów tematycznych i finalistów konkursów przedmiotowych z 500 na 800 zł.
 3. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium za wyniki w nauce wyciągana będzie z następujących przedmiotów:
 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • Biologia
 • WOS
 1. Utworzono stypendium za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty dla 5 osób z najlepszą średnią procentową z egzaminu w wysokości 800 zł jednorazowo.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

zdjęcie poglądowe: IWS

WOT w Tymbarku

Żołnierze  z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkali się z wójtem gminy Pawłem Ptaszkiem. Celem wizyty w Tymbarku była ocena sytuacji powodziowej oraz deklaracja ze strony wojska pomocy przy usuwaniu skutków powodzi. Wójt podziękował żołnierzom za deklarację pomocy, lecz podkreślił, że w chwili obecnej nie ma konieczności użycia wojska, jak to ma miejsce w innych sąsiednich gminach. Gmina Tymbark w ramach własnych środków dokonuje bieżących napraw, a po zakończeniu pracy komisji wystąpi do Wojewody z protokołem strat. W działaniach ratowniczych zawsze możemy liczyć na 

Robert Nowak

Fot.: Roland Mielnicki 

 

 

Terytorialsi z pomocą poszkodowanym powodzią w gminie Łapanów.

Na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) ruszyli z pomocą poszkodowanym powodzią  w gminie Łapanów. To obok działań związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, szkoleniami rotacyjnymi i przysięgą wojskową kolejne zaangażowanie Brygady w działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Pomoc powodzianom

Od wczoraj na wniosek Wojewody Małopolskiego żołnierze11 MBOT pełniący terytorialną służbę wojskową likwidują skutki powodzi w gminie Łapanów. Pierwszym zadaniem była pomoc na rzecz przedszkola publicznego w Łapanowie.

– Pomoc lokalnym społecznościom to nasz priorytet. Pomagamy usuwać skutki zalań i podtopień, jednocześnie pozostajemy w gotowości do zwiększenia naszego zaangażowaniaw tym obszarze działań – mówi Dowódca Brygady płk Krzysztof GONCERZ– Nieprzerwanie od ponad stu dni walczymy także na froncie walki  z koronawirusem. Powyższe nie zwalnia nas jednak ze szkolenia i powoływania nowych żołnierzy. W tych niezwykłych okolicznościach w najbliższą sobotę będziemy organizować przysięgę wojskową. Niezwykłą bo ze względu na obostrzenia epidemiczne przysięga będzie zamknięta dla gości – dodaje.

Przysięga

Złożenie uroczystej przysięgi wojskowej to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy, jak i ich bliskich. Niestety w tych okolicznościach nie można było zaprosić rodzin.  Aby to częściowo zrekompensować przysięga będzie transmitowana „na żywo”. Każdy chętny będzie mógł ją obejrzeć w sobotę, 27 czerwca  od godz. 11.00. Relacja na stronie www.wojsko-polskie.pl/11bot

Koronawirus

Pierwszym zadaniem Brygady związanym z COVID-19 było działanie na rzecz Straży Granicznej poprzez wzmocnienie południowej granicy Rzeczypospolitej  na przejściach w Winiarczykówce i Chochołowie oraz wzmocnienie lotniska
w Balicach. Kolejnymi realizowanymi do tej chwili to zadania na rzecz Wojewody  i samorządów (transport żywności i środków materiałowych), monitorowanie wspólnie z Policją przestrzegania warunków kwarantanny na terenie powiatów Małopolski, pobieranie wymazów przez wyspecjalizowane zespoły medyczne od pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz opieka nad weteranami walk o wolną Polskę. Zgodnie ze swoją dewizą „Zawsze gotowi, zawsze blisko” terytorialsi na bieżąco monitorują potrzeby i samopoczucie swoich starszych kolegów w mundurach.

 Patriotyzm i rozwój osobisty

Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa,  ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

 Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę  w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer Prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, www: www.terytorialsi.mil.pl

 

Świadczenia rodzinne oraz „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz  wnioski do programu „Dobry start” – 300,00 zł dla ucznia w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP, PUE, Empatia, bankowości elektronicznej ) zaś od 1 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej gops.tymbark.pl w zakładce wnioski do pobrania.

Przypominamy, że w/w okresie nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

Dorota Ogórek
Kierownik GOPS Tymbark