SPOTKANIA Z HISTORIĄ – PRYWATNA KOLEKCJA TYMBARK

SPOTKANIE VII

 „TYMBARK – DAWNE WIDOKI ”

Wędrując po Tymbarku mieliśmy okazję w naszych dotychczasowych spotkaniach zobaczyć jak wyglądał tymbarski kościół, rynek i ich otoczenie przed, około mniej lub więcej, stu laty. Patrząc na stare pocztówki i fotografie można dojść do wniosku, że praktycznie oprócz zmiany przebiegu głównej drogi komunikacyjnej i architektury mieszkalnej zabudowy tymbarski rynek zachował dawny typowy galicyjski małomiasteczkowy charakter. Jednak gdy zaglądniemy już w inne miejsca dawnego Tymbarku i porównamy ich widok do naszej obecnej rzeczywistości zauważymy gdzie zaszły największe zmiany. W tym miejscu raz jeszcze podkreślić należy bezcenną dokumentalną wartość starej pocztówki i fotografii.

1-kolekcja-prywatna-tymbark

2-kolekcja-prywatna-tymbark

3-kolekcja-prywatna-tymbark

4-kolekcja-prywatna-tymbark

5-kolekcja-prywatna-tymbark

6-kolekcja-prywatna-tymbark

7-kolekcja-prywatna-tymbark

Najstarsze widoki Tymbarku 

Korzystając kolejny raz w naszych spotkaniach z „Inwentarza powiatu limanowskiego” St. Tomkowicza mamy okazję zobaczyć najstarsze znane i opublikowane widoki Tymbarku – w czasie ich powstawania nazywano taką formę uwieczniania widoku danej miejscowości „zrysowaniem z natury „.

I tak w „Darstellungen … ” Kronbacha  Tymbark w roku ok. 1820 – tzw. ” Sztambuch Czyszkowskich” to rok ok. 1830.

8-kolekcja-prywatna-tymbark

9-kolekcja-prywatna-tymbark

10-kolekcja-prywatna-tymbark

11-kolekcja-prywatna-tymbark

12-kolekcja-prywatna-tymbark

13-kolekcja-prywatna-tymbark

14-kolekcja-prywatna-tymbark

15-kolekcja-prywatna-tymbark

„Widoki Tymbarku na starej pocztówce”

 Wieloobrazkowe pocztówki  z Tymbarku to wydawnictwa H.Becka , S.Pyrcia i nakład bez sygnatury od roku ok. 1920.   Fotografia grupy osób z dziećmi na tle Paproci to lata okupacji.

20-kolekcja-prywatna-tymbark

Powiat limanowski

Wydany w roku 1936 ( wg. datowania na mapce ) folder reklamowy powiatu limanowskiego treścią i ilustracjami nawiązuje do tematu naszego spotkania – widoki różnych miejscowości, w tym widok Tymbarku. Proszę zwrócić uwagę na dokładnie widoczny w powiększeniu napis na dachu Urzędu Gminy ułożony prawdopodobnie z jaśniejszej dachówki (od razu nasuwa się skojarzenie z pewnym wzgórzem pod Los Angeles). W słowie wstępnym można przeczytać jak dawniej określano nasze okolice – Podhale Mszańsko-Limanowskie. Prezentowane wraz z folderem stare pocztówki z naszych sąsiednich miejscowości to rzadkie i cenne wydania. Dobra – nakład Sklepu Kółka Rolniczego w Dobrej – sygnatura poszukiwana przez kolekcjonerów. Limanowa – zwraca uwagę datowanie – 1914 – nakład Olszewskiego ( seniora ) – na powiększeniu widoczne rusztowania budującego się limanowskiego kościoła.

28-kolekcja-prywatna-tymbark 29-kolekcja-prywatna-tymbark 30-kolekcja-pywatna-tymbark 31-kolekcja-prywatna-tymbark

Pocztówki Tymbark – nakład  S.Pyrć

Przedstawione poniżej fotografie dawnego Tymbarku pochodzą z lat 30-tych XX w – bezcenne , unikatowe prywatne pocztówki zachowały się tylko w pojedynczych egzemplarzach.

32-kolekcja-prywatna-tymbark 33-kolekcja-prywatna-tymbark 34-kolekcja-prywatna-tymbark 35-kolekcja-prywatna-tymbark 36-kolekcja-prywatna-tymbark 37-kolekcja-prywatna-tymbark 38-kolekcja-prywatna-tymbark 39-kolekcja-prywatna-tymbark 40-kolekcja-prywatna-tymbark 41-kolekcja-prywatna-tymbark 42-kolekcja-prywatna-tymbark

 Tymbark – pocztówki prywatne

Ile uroku może mieć obcowanie z dawną starą fotografią wystarczy tylko spojrzeć na kolejne zdjęcia – konie ciągnące sanie na tle nieistniejącego „starego” mostu – autentyczny obraz dworskiego stawu z końca lat 20-tych ( obecnie park im. Zofii Turskiej ) – łany zboża przy drodze ze stacji kolejowej do rynku. Ten ostatni motyw tak spodobał się autorowi tego zdjęcia, że postanowił zrobić odbitkę na papierze bromowym i jest to prawdopodobnie jedyna taka zachowana artystyczna fotografia z dawnego Tymbarku.

43-kolekcja-prywatna-tymbark 44-kolekcja-prywatna-tymbark 45-kolekcja-prywatna-tymbark 46-kolekcja-prywatna-tymbark 47-kolekcja-prywatna-tymbark 48-kolekcja-prywatna-tymbark 49-kolekcja-prywatna-tymbark 50-kolekcja-prywatna-tymbark 51-kolekcja-prywatna-tymbark

 Tymbark na dawnej fotografii

 OBJAŚNIENIA:

1) Kronbach Emanuel ( 1778 – 1861 ) — Czyszkowski Teofil ( 1790 – 1841 ). Najwybitniejszym malarzem i rysownikiem obrazujacym dawne widoki był Napoleon Orda ( 1807 – 1883 ) – autor ok. 260 ” Widoków Historycznych Polski poświęconych Rodakom zrysowanych z natury „.

2) Większość zdjęć do folderu powiatu limanowskiego wykonał zakopiański fotograf Henryk Schabenbeck ( 1886 – 1939 ) – najpopularniejszy podhalański fotografik dwudziestolecia międzywojennego.

3) Drewniany stary most w Tymbarku znajdował się kilkadziesiąt metrów poniżej obecnego mostu koło mleczarni – na pocztówkach i fotografiach widać dawny przebieg drogi w stronę rynku. Wymieniona z nazwy na pocztówce Kopana Droga była jedynym oprócz prowizorycznej drogi korytem rzeki szlakiem komunikacyjnym w kierunku Rybia i dalszych miejscowości ( obecna droga i mosty z Tymbarku w stronę Piekiełka powstały w latach 70-tych XX w ).

4) Pocztówka ” Tymbark – widok ogólny od stacji kolejowej ” St.Pyrcia to koniec lat 30-tych –  pierwsze budynki powstającej ” Owocarni ” Zabudowania i teren z lewej strony to dawny żydowski tartak ( mniej więcej w tym miejscu znajduje się tam obecnie budynek kotłowni potocznie nazywany ” trzy kominy ” )

5) Fotografia ” Nad stawem” to koniec lat 20-tych – budynek mleczarni widoczny w swoim pierwotnym kształcie. Teren „Starego Dworu ” w Tymbarku był dawniej w całości otoczony ogrodzeniem którego fragmenty zachowały się do naszych czasów przy wjeździe do przedszkola i Gminnej Biblioteki.  Fotografia ” Przy drodze ” to już połowa lat 30-tych XX w.

 MATERIAŁY :

 1) Stanisław Tomkowicz ” Inwentarz powiatu limanowskiego ” – Muzeum Narodowe Kraków 2008 – księgozbiór – ” Kolekcja Prywatna Tymbark „

2) Pocztówki – Tymbark – Limanowa – Dobra – zbiór pocztówek historycznych do 1939 – ” Kolekcja Prywatna Tymbark „

3) ” Powiat Limanowski ” – folder 1936 – archiwum – ” Kolekcja Prywatna Tymbark „

4) Fotografie, prywatne pocztówki Tymbark do 1945 – albumy,zbiory,archiwum – ” Kolekcja Prywatna Tymbark „.

53-kolekcja-prywatna-tymbark

SPOTKANIE VII

 Przedstawione materiały mogą służyć wyłącznie celom poznawczym i edukacyjnym – chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie do celów komercyjnych jest niedopuszczalne. Kojarzenie zdarzeń i nazwisk do osób współcześnie żyjących jest nieuzasadnione.

54-kolekcja-prywatna-tymbark

 SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

Szanowni Czytelnicy Tymbark.in ” Kolekcja Prywatna Tymbark ” zaprasza do pasjonującej przygody z historią i do następnego spotkania!

Tymbarski cmentarz – część pierwsza

Zbliża się święto Wszystkich Świętych, a po nim Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli popularnie zwany  Dzień Zaduszny. W te dni odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, ale też tych nam nieznanych, zapomnianych, cmentarz wojskowy.

Na tymbarskim cmentarzu są, obok grobów naszych bliskich, wiele starych rzeźb,  krzyży, po prostu nasza historia. Może z czasem znajdą się środki, firmy lub  fundacje, dzięki którym te najcenniejsze będzie można zabezpieczyć, odnowić i zachować dla przyszłych pokoleń.

IWS

zdjęcia: RM

 

Zdjęcie Rolanda Mielnickiego – zdjęciem tygodnia Gazety Krakowskiej!

Zdjęcie fotografa Rolanda Mielnickiego, którego zdjęcia możemy podziwiać m.in. na portalu „Tymbark.in” , jedno z  fotorelacji z tymbarskiego Marszu Trzeźwości „No promil – no problem”, zamieszczonej na naszym portalu (24.10.2016 r.), zostało zdjęciem tygodnia Gazety Krakowskiej, w Tygodniku Ziemia Limanowska.

Serdeczne gratulacje dla Rolanda!

Irena Wilczek-Sowano-alkohol

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany różaniec

Jak już od lat w październiku, miesiącu różańcowym, w tymbarskiej parafii organizowany jest konkurs na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany różaniec. Dzieci i młodzież w Tymbarku, jak również w Piekiełku, wykonują różańce, które następnie można było podziwiać w kościele parafialnym oraz w kaplicy w Piekiełku.

W czwartek nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki w Tymbarku.

1. miejsce: Aleksandra Matras,

2. miejsca: Jakub Kurek oraz Julia i Sara Guzik,

3. miejsca: Franciszek Gołąb, Amelia i Laura Wilczyńskie, Patryk i Kamil Matląg, Filip i Tomek Zapała, Jowita Krzyściak,

Wyróżnienia: Julia Pałka, Krzysztof Wojtas, Ala i Maciek Uchacz, Ula Czyrnek, Szymon Szewczyk, Karolina i Konrad Baran.

Grupa czterolatków: Przedszkole Samorządowe, Przedszkole „U Cioci Agatki”.

Wyniki w Piekiełku:

1. miejsce: Natalka Wojtas,

Wyróżnienia: Marta Twaróg, Małgosia Budacz, Szymek Kaim.

IWS

rozaniec10

Informacja o opłacie targowej

W związku z pytaniami i wątpliwościami co do zasadności pobierania tzw. „opłaty targowej” przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku, podaję podstawę prawną, czyli Uchwałę Rady Gminy Tymbark (do której pozwoliłem sobie „wkleić” wyjaśnienia  z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),  z której wynika obowiązek  pobierania tej opłaty przez Zakład.
Informuję również, że opłata ta nie jest naliczana od miejsca prowadzonej działalności, ale od czynności czyli  faktu prowadzenia handlu.
 
Z wyrazami szacunku
Marek Golonka
oplata

Z archiwów Czytelników

Zdjęcie udostępnione przez Joannę Drzyzgę.
Pani Jaonna napisała, że zdjęcie jest z 9.06.1981 roku, zdjęcie z wychowawczynią Krystyną Wilczek.
Załączyła też scan drugiej strony zdjęcia, na której są podpisy uczniów oraz podpis wychowawczyni (w ramce).

kw

1822-podpisy

 

Odnaleziony grób Legionisty

Historia nieco zapomniana, która upomina się o swoje prawa tuż przed kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia tymbarskiego żołnierza i patrioty z czasów I wojny światowej, który na datę 11 listopada 1918 roku nie czekał bezczynnie, lecz walczył o nią z bronią w ręku.

Tę właśnie historię starają się odświeżyć strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS  Strzelec  OSW w Tymbarku.  Drużynowy ZS Kacper Kordeczka  odnalazł na cmentarzu parafialnym  zaniedbany grób podporucznika Jana Kordeczki – Legionisty oraz dowódcy i jednego z twórców tymbarskiego Strzelca.

W roku 1914 z grupą strzelców (drużyniaków)  z Tymbarku  wyruszył do Krakowskich Oleandrów aby walczyć o Niepodległość Ojczyzny. W szeregi  Legionów Piłsudskiego wstąpił 4 września 1914 roku, gdzie przydzielony został do 3 pp. Legionów Polskich. Od lutego 1915 roku służył w Komendzie Sztabowej- w plutonie sztabowym Komendy II Brygady, przydzielonym następnie do 3-go pp. Legionów Polskich.

Dnia 5 lipca 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej – notowany jako plutonowy. W roku 1918 został wykazany w  1. Polskim Legionie w Omsku (wschodnia  Rosja) pod pseudonimem Płonczyński Stanisław, gdzie służył do sierpnia 1918 r. W kwietniu 1919 roku wykazany w 2-gim pułku strzelców 3. Komp. 5 . Dywizji Syberyjskiej jako podporucznik.

W maju 1933 roku za pracę w dziele odzyskania niepodległości , został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości.

Podporucznik Jan Kordeczka do roku 1939 kilka razy organizował jednostkę tymbarskiego Strzelca, pełniąc w nim funkcję dowódcy.

W ramach hołdu dla zapomnianego bohatera, tymbarscy Strzelcy przed Świętem Zmarłych uporządkują grób Legionisty, aby tym gestem przywrócić pamięć człowiekowi , który niewątpliwie zasłużył się w walce o wolność dla ziemi tymbarskiej i naszej Ojczyzny.

Robert Nowak

2l3l1