Zdjęcia Czyelników

Dzisiaj znalezione na Zamieściu

zdjęcie: Sebastian Puto

Spotkania z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark

SPOTKANIE VI   (część pierwsza) 

„TYMBARK – SZKOŁA”

Któż z nas nie westchnie z czułością i z sentymentem do swych lat dzieciństwa, młodości, do czasu spędzonego w szkolnej ławie. Do czasu pierwszych nieporadnych czytanek i koślawych liter w zeszycie. Do radośnie brzmiącego szkolnego dzwonka, do śmiechu i beztroski na przerwie. Do dumy z dobrej oceny w dzienniku i na świadectwie …

1-tymbark-szkola-nakl-h-beck-1915

2-tymbark-szkola-1915

3-tymbark-szkola-i-rynek-1910

4-tymbark-rynek-i-szkola-1935

5-tymbark-nakl-s-pyrc-1935

Tymbark – Szkoła 

 Szkoła to temat naszego kolejnego spotkania z historią w wędrówce po Tymbarku z dawnych lat. Prezentowana  pierwsza pocztówka to nakład Henryka Becka z roku ok. 1915. Widok szkoły przy tymbarskim rynku w swym pierwotnym kształcie budynku w otoczeniu dawnej mieszkalnej zabudowy. Niezwykle cenna  pozycja w zbiorze ” tymbarskich ” starych.pocztówek. Zwraca uwagę na kolejnej już pocztówce Becka bardzo ciekawy,wręcz niespotykany sposób przedstawiania motywów. Fotografia nie jest jak widać specjalnie ustawiana – dzieci są tam gdzie chcą, wręcz „gapią” się na robiącego zdjęcie. Dzięki temu mamy  bardzo interesujący i szczegółowy dokument z epoki.

6-tymbark-szkola-oddzialvii-1932

7-ks-jozef-szewczyk-bronislawa-szewczyk-1932

8-czytelnia-t-s-l-tymbark-ok-1925

9-t-s-l-tymbark

10-gimnazjalista-1936

11-podziekowanie-pani-nauczycielce-1936

 Szkolna fotografia – Czytelnia T.S.L. Tymbark – Gimnazjalista 

 Grupowe szkolne zdjęcie pochodzi z roku szkolnego 1931/32 i jest zrobione na tle dobudowanej w latach 1927/28 części szkoły w Tymbarku. Centralnie w środku siedzi ksiądz Józef Szewczyk, a z jego lewej strony ( patrząc na zdjęcie z prawej ) to wielce zasłużona, szanowana i kochana tymbarska nauczycielka Pani Bronisława Szewczyk. Zdjęcie dziewcząt jest zrobione przy wejściu do wypożyczalni książek w Tymbarku ( patrz szyld ” T.S.L. w Tymbarku ” ) ok. 1925 roku.

Fotografia gimnazjalisty to obraz szkolnego przedwojennego uczniowskiego ubioru z lat 30-tych.

Kalendarzyk T S L 1936 

Kieszonkowy kalendarzyk Towarzystwa Szkoły Ludowej na rok 1936 to cenne źródło informacji o oświacie i szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej.

Mówiąc o szkole z dawnych lat trzeba sięgnąć do księgozbioru, gdyż szkoła i nauka to przede wszystkim książki. Pominiemy kwestię lektur, bo to temat „rzeka” i zobaczmy dzisiaj tylko dawne szkolne podręczniki .”Kolekcja Prywatna Tymbark ” ma w zbiorach prawdziwe stare podręcznikowe unikaty zachowane w całkiem przyzwoitym stanie. Trzeba sobie zdać sprawę że szkolne książki były używane dawniej jak to się mówi  „z dzieci na dzieci ” i oczywiście z czasem ulegały całkowitemu zniszczeniu. I tak ” Botanika ” z roku 1884 pochodzi z tymbarskiego dworu ( podpis Wanda Turska) – została podarowana szkolnej koleżance i ocalała w Tymbarku do naszych czasów.” Wypisy Polskie” 1914 to pamiętny rok powstania i walk legionów Piłsudskiego. Mamy tu również polskojęzyczny podręcznik z czasów zaborów – „miłościwie nam panujący ” i Galicja. ” Będziem Polakami” – podręcznik do nauki języka polskiego o znamiennym tytule zaczerpniętym z naszego hymnu – uczył również historii i patriotyzmu. Uznawany ze względu na swą szatę graficzną, autorów i treść za najpiękniejszy podręcznik w historii.

Stare szkolne podręczniki  

Będziem Polakami

Pomimo upływu lat i wojennej zawieruchy szczęśliwie zachowały się do dziś książki pochodzące z tymbarskiej szkolnej czytelni i biblioteki.  Poniżej można zobaczyć oryginalne stare szkolne pieczęcie z Tymbarku odbite na kartach dawnych wydawnictw.

Stare książki z Tymbarku

Spotkanie VI – część pierwsza – cdn .

 OBJAŚNIENIA:

1) Kalendarzyk T.S. L. 1936 był drukowany w roku 1935 – roku śmierci Józefa Piłsudskiego – cenna pozycja w zbiorze kalendarzy z lat 1914 – 1939,

2) Prezentacja książek ogranicza się w dzisiejszym spotkaniu do przedstawienia niektórych tylko podręczników i sygnowanych  tymbarskimi pieczęciami dawnych wydawnictw. Przedstawiane książki i śpiewniki pochodzą z przedwojennego księgozbioru tymbarskiej nauczycielki i zostały podarowane do obecnego zbioru w latach 30-tych XX w

 MATERIAŁY:

1) Pocztówka „Tymbark – Szkoła” H. Beck ” Tymbark – wieloobrazkowa ” S. Pyrć – zbiór pocztówek historycznych – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

2) Fotografie – albumy,archiwum – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

3) Podręczniki,książki,śpiewniki do 1939 – księgozbiór – „Kolekcja Prywatna Tymbark ”

98-spotkanie-vi

SPOTKANIE VI – część 1.

Przedstawione materiały mogą służyć wyłącznie celom poznawczym i edukacyjnym – chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie do celów komercyjnych jest niedopuszczalne. Kojarzenie zdarzeń i nazwisk do osób współcześnie żyjących jest nieuzasadnione.

 

Szanowni Czytelnicy Tymbark.in ” Kolekcja Prywatna Tymbark ” zaprasza do pasjonującej przygody z historią i do następnego spotkania !

 

Zmarł Druh Kazimierz Dziadoń

W czwartek, rano,  w wieku 73 lat zmarł druh Kazimierz Dziadoń, Członek Honorowy OSP Tymbark.

Bardzo dobrze znany jako solidny rzemieślnik i niezwykle ofiarny społecznik, pełniący  w przeszłości funkcje radnego gminnego i powiatowego. Był Starszym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, a z ruchem ochotniczych straży pożarnych związał się od  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Od 1991 roku do 2001 roku był prezesem OSP Tymbark, a w latach 2011- 2016 prezesem gminnej struktury Związku OSP RP w Tymbarku i zarazem wiceprezesem zarządu oddziału powiatowego.

Był jednym z założycieli Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”. Za swoją działalność otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia strażackie: Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.                                                                      

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci 

pan-kazimierz-dziadon

                                                                 ś.p. Druh Kazimierz Dziadoń                                                                       

Uroczystości pogrzebowe Ś. P. Druha Kazimierza Dziadonia odbędą  się w dniu 15.10.2016 roku (sobota) o godzinie 14.00 w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Zbiórka delegacji OSP o godzinie 13.00 na parkingu obok cmentarza.

zdj. archiwum OSP Tymbark

Gminny Dzień Nauczyciela

Już po raz ósmy władze samorządowe Tymbarku spotkały się z pracującymi, jak i też emerytowani, nauczycielami, pracownikami obsługi szkół w Bibliotece Publicznej w Tymbarku z okazji DNIA NAUCZYCIELA.

Jest to okazja to złożenia podziękowań za trudną pracę oraz składania życzeń, w szczególności satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia.  W pierwszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który podkreślił, że praca z dziećmi, młodzieżą to nie zawód, lecz służba, publiczna służba. Obok tradycyjnych miłych słów, jakie padają w tej okazji, Wójt poprosił wszystkich, aby w duchu współpracy i zrozumienia została wspólnie  przeprowadzona reforma oświaty. Wójt podkreślił, że oświata jest priorytetowym zadaniem samorządu.  Pani Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż gorąco podziękowała nauczycielom i pracownikom szkół za ich pracę oraz również złożyła życzenia.

Następnie dyrektorzy poszczególnych szkół wręczali nagrody dyrektora szkoły swoim nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Końcowym punktem uhonorowywania było wręczenie nagród przyznanych przez Wójta Gminy Tymbark. Wójt wręczył nagrody następującym osobom:

  • na wniosek Rady Rodziców Pani Ewie Kowalczyk – zastępca dyrektora  SP Tymbark,
  • na wniosek Rady Szkoły Pani Teresie Wiśniowskiej – nauczycielka,
  • na  wniosek Rady Rodziców Pani Halinie Dudzik – dyrektor SP Zawadka,
  • na wniosek Rady Szkoły i Rady Rodziców Pani Krystynie Kałużnej – dyrektor Przedszkola Samorządowego,
  • na wniosek rady Rodziców  Panu Tomaszowi Zielińskiemu – dyrektor Samorządowego Gimnazjum.
  • na wniosek Wójta Pani Barbarze Janczy – nauczycielka Gimnazjum Samorządowego.

Następnie zostały wręczone stopnie awansu nauczycielskiego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego.

Miłym, niespodziewanym akcentem,  było złożone wierszowane podziękowania i życzenia przez emerytowaną nauczycielkę SP w Tymbarku Panią Marię  Juszczyk. Wszyscy obecni na sali emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostali zaproszeni przez Wójta na scenę i zostały im wręczone symboliczne kwiaty.

Oprawą artystyczną tego spotkania był występ ( na początku uroczystości oraz drugi raz na zakończanie) uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Uczniów przygotowała Dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Spotkanie prowadziła Dyrektor ZEAS Pani Agnieszka Kądziołka.

IWS

zdjęcia: RM

 

 

 

 

Chłopcy z tymbarskiej podstawówki Mistrzami Powiatu!

W środę, 12 października 2016r. w Mszanie Dolnej rozegrano Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej szkół podstawowych. W turnieju uczestniczyło 11 zespołów.

                Zwycięzcą zawodów została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku w składzie: Krzysztof Bulanda, Szczepan Dziadoń, Mateusz Grucel, Kacper Hojnor, Patryk Sporek, Kamil Śliwa, Szymon Urbański, Wojciech Urbański, Kamil Wawrzyniak, Szymon Woźniak.

Opiekunem  drużyny jest  Jolanta Sawicka.

                Drużyna będzie reprezentowała nasz powiat w półfinałach wojewódzkich. Serdecznie gratulujemy.

 informacja/zdjęcie: UG Tymbark

 halowapilkanozna2016

Działania OSP Tymbark

Druhowie z OSP Tymbark brali dzisiaj udział  w akcji ratowniczej po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na DK 28 w Tymbarku.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych do poszkodowanego oraz pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w przemieszczeniu go do karetki. Po przeprowadzeniu czynności dochodzenioqych przez Policję usunięto pojazdy poza jezdnię.

Informacja i zdjęcie z FB OSP Tymbark.

osp