Kolej Galicyjska od Dobrej do Limanowej – w zdjęciach Tadeusza Rybki

Od dzisiaj rozpoczynamy podróż Koleją Galicyjską od Dobrej do Limanowej. Podróż tą odbędziemy dzięki zdjęciom Pana Tadeusza Rybki.

Dzisiaj startujemy! Do Limanowej długa droga!

 

 

Zwiedzanie obiektów muzealnych Jasnej Góry.

Członkowie Orkiestry Strażackiej „Tymbarski Ton” , towarzyszące im osoby oraz Starosta Limanowski Jan Puchała (który przybył z rodziną, aby wspólnie z Tymbarskim Tonem uczestniczyć we Mszy Św. w intencji Orkiestry ( o pomyślność dla  jej członków oraz sponsorów i przyjaciół, oraz o życie wiecznych dla zmarłych), oraz w intencji  Wójta Gminy Tymbark i Rady Gminy Tymbark), w przerwie między koncertami,  zwiedzali obiekty muzealne na Jasnej Górze. Szczególnym miejscem, do którego Siostra – przewodniczka (bardzo sympatyczna oraz interesująco opowiadająca) zaprosiła pielgrzymkę z Tymbarku była Biblioteka Klasztorna, która rzadko jest dostępna dla zwiedzających.

IWS

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok – kolęda uczniów SP w Podłopieniu w Starostwie Powiatowym

W dniu dzisiejszym Starostwo Powiatowe w Limanowej z kolędą odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Podłopienia. Młodzi kolędnicy zostali przyjęci przez Starostę Limanowskiego Jana Puchałę,  jak też  pracowników Urzędu Starostwa.

– Przybyliśmy dziś do Pana Starosty złożyć życzenia noworoczne i wprowadzić pokój i dobro – mówili młodzi goście. Starosta podziękował im za kolędę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności w  nowym roku. 

informacja na podstawie: www.powiat.limanowa.pl

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Limanowej

Kolędowy koncert „Tymbarskiego Tonu” na Jasnej Górze – fotoreportaż

zdjęcia: RM