Jan Plata o świątecznym spektaklu przygotowanym przez młodzież z KSM

 Z zachwytem, wzruszeniem i dumą uczestniczyłem – jak i wielu mieszkańców Tymbarku – w wieczorku poetycko – muzycznym w Parafialnym Domu Kultury w dniu 11. listopada z okazji Święta Niepodległości.

Ten piękny patriotyczny spektakl wyreżyserowany przez Roberta Zająca z Zamieścia i zrealizowany w podniosłym i wysmakowanym stylu przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Tymbarku, dostarczył nam wielu niezapomnianych przeżyć.

Współtwórcą inscenizacji i jednym z wykonawców był ks. mgr Bogdan Stelmach – opiekun KSM.

„Pamięć o tych, którzy zginęli jest źródłem trwałości narodu i spójności państwa” – powiedział na zakończenie przedstawienia ks. mgr Stanisław Kaczka.

To do wolności wyzwolił nas Chrystus. W wierności Jemu bije serce naszej wolności. W Nim jest źródło miłości w naszych rodzinach, miłości do Ojczyzny i gotowości do heroizmu w dramatycznych momentach naszej historii, oraz wytrwałości w pracy dla wspólnego dobra w czasach pokoju.

Na ręce Przewodniczącej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Tymbarku – Emilii Puchała, składam gorące podziękowania dla całego zespołu za piękne świadectwo pamięci o naszych bohaterach i miłości do Ojczyzny.

DZIEKUJĘ!

Jan Plata

Przez Naród i Ojczyznę dla ludzkości, ale nigdy dla Narodu i Ojczyzny, ale przeciw ludzkości.

Z woli Boga urodziliśmy się Polakami, a wolę Boga trzeba szanować.

Pamiętajmy o tym zobowiązaniu!

ksm-6_1

 

 

 

 

 

zdjęcie: RM

Młodzież na Święto Niepodległości – fotoreportaż

11 listopada młodzież działająca w KSM Tymbark z okazji Święta Niepodległości przygotowała okolicznościowy program, który można było wysłuchać i oglądnąć w Parafialnym Centrum Kultury w Tymbarku.

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Dzisiaj wielka jest rocznica, Jedenasty Listopada…

…Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd dziś cała Polska składa
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność, mowę polska w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole.
Uroczyście bija dzwony,
w mieście flagi rozwinięto,
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.”

Wiersz „11 LISTOPADA”   Ludwika Wiszniewskiego był myślą przewodnią uroczystości z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej w Przedszkolu Parafialnym w Tymbarku.

„Edukacja patriotyczna jest bardzo ważnym elementem codziennego życia przedszkolnego.
Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się z całą pewnością już w rodzinnym domu i towarzyszy dzieciom także w przedszkolu, w codziennym życiu. W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi przede wszystkim o kształtowanie postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i poznanie jego najważniejszych symboli i tradycji.
Dlatego też w naszym przedszkolu co roku najstarsza grupa wiekowa przygotowuje uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci mają okazję wystąpić ze swoim programem dwukrotnie, Po pierwsze dla młodszych koleżanek i kolegów z przedszkola, by im pokazać czym była walka o wolność Polski, by wspólnie poczuć patriotycznego ducha. Drugi raz zaś dla rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, by każdy wiedział, że każdy przedszkolak kocha swoją Ojczyznę.” – te słowa mówiące o realizowanych celach w wychowywaniu najmłodszych Polaków  możemy przeczytać  na stronie facebookowej Przedszkola.
Jednocześnie Dyrekcja  Przedszkola Integracyjnego bardzo  dziękuje sześciolatkom oraz Paniom za  trud  przygotowania tak pięknego i wzruszającego występu.

Spotkania z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark

Spotkanie VIII – część druga

TYMBARK – MLECZARNIA

W dwudziestoleciu międzywojennym – po latach zaborów – wielką wagę przywiązywano do znaczenia patriotycznej postawy jaką jest umiłowanie Ojczyzny,szacunek do własnej ziemi – praca w niepodległym kraju dla siebie ale też dla dobra wszystkich – dla Polski. Te wartości i idee przekazywała dawniej wolna i niezależna polska prasa. Prenumerata czasopism Spółdzielni Mleczarskiej w Tymbarku obejmowała wiele pozycji które były rozprowadzane i propagowane pośród tymbarskiej społeczności. Poniżej pokazane są oryginalne zachowane do naszych czasów wydawnictwa.

 Czasopisma rolnicze i spółdzielcze – do 1939

Przedwojenny ogólnopolski ” Przegląd Mleczarski ” – nr.1 lipiec 1938 –  zamieścił artykuł dotyczący dziesięciolecia powstania Spółdzielni Mleczarskiej w Tymbarku jak również żartobliwy tekst pod tytułem  ” Jak tymbarcanie maslo do nieba powieźli – ( gadka ) „. Poniżej zdjęcia przedstawiają pełny tekst tych publikacji.

Mleczarnia Tymbark – dziesięciolecie 1938

58-kolekcja-prywatna-tymbark 59-kolekcja-prywatna-tymbark 60-kolekcja-prywatna-tymbark 61-kolekcja-prywatna-tymbark 62-kolekcja-prywatna-tymbark 63-kolekcja-prywatna-tymbark 64-kolekcja-prywatna-tymbark 65-kolekcja-prywatna-tymbark

  „Jak tymbarcanie masło do nieba powieźli ” ( gadka )

OBJAŚNIENIA  (do części 1.i 2. ):

1) W latach okupacji niemieckiej budynek mleczarni w Tymbarku i jej pracownicy to znacząca konspiracyjna placówka ruchu oporu.Swoimi produktami wspierali również partyzanckie oddziały, przesiedleńców i okoliczną ludność.

2) Wszystkie przedstawiane fotografie to oryginały istniejące w większości w pojedynczych egzemplarzach. Ilustracje do artykułu na temat dziesięciolecia z roku 1938 były reprodukowane z przedstawianych w tym spotkaniu fotografii które obecnie znajdują się w zbiorach ” Kolekcji Prywatnej Tymbark ”

3) Czasopismo spółdzielcze z nekrologiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z roku 1935 to wielka rzadkość i unikat.

 MATERIAŁY (do części 1.i 2.):

1) Pocztówka S. Pyrcia – zbiór pocztówek historycznych Tymbark do 1939 – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

2) Fotografie do 1945 – albumy prywatne, archiwum – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

3) Czasopisma i wydawnictwa do 1939 – zbiory, księgozbiór – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

Przedstawione materiały mogą służyć wyłącznie celom poznawczym i edukacyjnym – chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie do celów komercyjnych jest niedopuszczalne. Kojarzenie zdarzeń i nazwisk do osób współcześnie żyjących jest nieuzasadnione.

67-kolekcja-prywatna-tymbark„SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK „

Szanowni Czytelnicy Tymbark.in!

Kolekcja Prywatna Tymbark ” zaprasza do pasjonującej przygody z historią i do następnego spotkania!  

Poniżej link do części pierwszej spotkania VIII:

Spotkanie z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark

Świąteczny Koncert

Z okazji Święta Niepodległości w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku odbył się okolicznościowy Koncert. Rozpoczął się on występem szkolnej orkiestry.  Następnie  Pani  Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek przywitała zebranych widzów  i oddała  głos, obecnemu na koncercie,  Wójtowi  Gminy Tymbark Pawłowi Ptaszkowi. Wójt wręczył Pani Dyrektor list gratulacyjny w związku z uzyskaniem przez Szkołę Muzyczną w Tymbarku tytułu Laureata Jakości Nauczanoa Sapere Auso 2016.

Na koncercie wystąpili soliści oraz zespoły taneczne i  kameralne, których występy były przeplatane wspólnym śpiewem, chóru szkolnego oraz zgromadzonych widzów,  pieśni patriotycznych.

IWS

« 1 z 3 »

Obchody Święta Niepodległości

Dzisiejsze obchody Świętą Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, z prośbą o błogosławieństwo Boże, w której  licznie wzięła udział młodzież , mieszkańcy Tymbarku oraz poczty sztandarowe Rady Gminy Tymbark, oddziałów straży pożarnej, szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Tymbark.   Okolicznościowe kazanie wygłosił ks.proboszcz Jan Banach.

Następnie na płycie Rynku nastąpiła dalsza część uroczystości, którą prowadził Robert Nowak. Przywitał on wszystkich  zgromadzonych  i oddał głos Wójtowi Gminy Tymbark Pawłowi Ptaszkowi ( treść wystąpienia Wójta można przeczytać TUTAJ ).

Do zebranych zwrócił się również Prezes OSP w Tymbarku druh Stanisław Przybylski.

Na wniosek zarządu OSP Tymbark Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. mgr Władysław Kulig wyróżnił Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana następujących strażaków: dh Marka Kawulę, dh Alojzego Kaptura i dh Szymona Rybkę oraz Ryszarda Gawrona, kierownika Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”.  W imieniu księdza kapelana Władysława Kuliga odznaczenia wręczył kapelan gminny strażaków ks.Stanisław Kaczka  w asyście członka prezydium Zarządu Oddziału  Powiatowego ZOSP RP w Limanowej Stanisława Przybylskiego i Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku dh Zbigniewa Kaptura.

Opel poległych poprowadził  Strzelec Kacper Kordeczka. Został również złożony wieniec ( przez delegację młodzieży) na grobie inż.Józefa Marka.

Część artystyczną, montaż słowno-muzyczny, wykonała młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Tymbarku.

Na zakończenie zagrała Orkiestra Strażacka Tymbarski Ton, która następnie poprowadziła pochód z pocztami sztandarowymi , z oddziałami strażackimi oraz młodzieżą z klas wojskowych oraz straży pożarnej do remizy strażackiej.

IWS

« 1 z 3 »