Zimowy spacer po Zawadce

whatsapp-image-2017-01-07-at-14-42-32-1

whatsapp-image-2017-01-07-at-14-43-38-11

 

Jasełka – fotoreportaż

Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej, przedstawione w sali Parafialnego Centrum Kultury w Tymbarku (06.01.2017 r.).

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Zima

Zrobiło się zimno, pojawił się w karmniku dzięcioł oraz inne ptaki – zdjęcia Roberta Gizy

15823209_1277487169004108_4924815577875302496_n 15894799_1277487115670780_527046225313162818_n 15823693_1277487109004114_2155989693537396897_n

Msza Święta z okazji Święta Objawienia oraz zakończenia kolędy misyjnej – fotoreportaż

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Święto Objawienia Pańskiego oraz Misyjny Dzień Dziecka

trzech

Dzisiaj Kościół Katolicki obchodzi święto  Objawienia Pańskiego, które w naszej tradycji nazywane jest  Świętem Trzech Króli. Jest to też dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej  oraz Misyjny Dzień Dziecka.

W związku  z tymi uroczystościami na Mszy św. o godz. 10.00, na której nastąpiło uroczyste zakończenie Kolędy Misyjnej, były złożone następujące dary ofiarne: jak każdorazowo na Mszy Św.: chleb i wino, oraz w związku świętem Trzech Króli: kadzidło (symbol Boskości), mirra (zapowiada mękę Pana Jezusa)  oraz kreda. Poświęconą   kredą  katolicy oznaczają  drzwi swoich mieszkań i domów, pisząc litery CMB, stawiając krzyżyk oraz datę. Z jednej strony nawiązują one do inicjałów królów, którzy przybyli złożyć pokłon Narodzonemu Jezusowi (Kacper, Melchior i Baltazar).  Z drugiej, po łacinie, są skrótem od „Christus Mansionem Benedicat” (Niech Chrystus błogosławi ten dom). Zwyczaj ten  jest manifestacją wiary.

Złożonym dzisiaj darem przez dzieci, które wzięły udział w kolędowaniu misyjnym, były zebrane podczas tej kolędy pieniądze (a jest to kwota 11.220 zł), które zostaną przekazane na realizowane projekty misyjne.

IWS

 

Festiwal Kolęd „Małemu Jezusowi” w Tymbarku! Regulamin Festiwalu!

regulaamin-festiwalu-2017

Organizatorzy: 
• Parafia Rzymskokatolicka w Tymbarku,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku.

Cele konkursu:
● upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych,
● prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów,
● popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek.

Uczestnicy:

1.Festiwal „Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.

2. Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.

3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:

1)kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat

2)kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)

3)kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III

4)kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI

5)kategoria – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazalna.

 • 4. Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej. Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 12 osób!!!!!. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 3-4 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń. Harmonogram występów zostanie opublikowany w czwartek 19 stycznia na portalu internetowym tymbark.in.

Kryteria oceny:

 1. Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory  a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów  lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy  zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
 2. Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
 • dobór utworów
 • poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
 • wyraz artystyczny

Nagrody:

 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 2. Jury może przyznać : trzy nagrody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.

Zgłoszenia:

 1. Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do  18 stycznia 2017 (czwartek)  na adres: bodzio11-75@o2.pl.

Pytania odnośnie festiwalu można kierować do: – Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel. 606854951

lub  Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680

 1. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • mię i nazwisko, klasę i wiek , nazwę szkoły, instytucji, miejscowość,
 • telefon kontaktowy
 • nazwę zespołu, chóru
 • tytuł kolędy

Termin i miejsce:

 1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Hali Sportowej w Tymbarku  w sobotę, 21 stycznia 2017 roku od godziny 9.00.
 2. Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.
 3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w Hali Sportowej w Tymbarku.

                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Urząd Stanu Cywilnego w Tymbarku podsumował 2016 rok

usc

Wraz z początkiem stycznia Urząd Stanu Cywilnego w Tymbarku przygotował wykaz najważniejszych zadań, wykonanych w minionym 2016 roku.

Zestawienie zawiera m.in.: ilość narodzin, zgonów, małżeństw oraz informację o najpopularniejszych imionach wybieranych dla dzieci.

Liczba mieszkańców Gminy Tymbark:

– zameldowanych na pobyt stały: 6568,     w tym : mężczyźni – 3234,   kobiety – 3334

– zameldowanych na pobyt czasowy – 204,  – wpisanych do rejestru -36

Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci. 

Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Miejscowość

Liczba

Liczba

PIEKIEŁKO

374

386

760

PODŁOPIEŃ

 

811

826

1637

TYMBARK

1420

1475

2895

ZAMIEŚCIE

416

422

838

ZAWADKA

 213

225

438

SUMA (M, K)

3234

3334

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane  w formie aktów stanu cywilnego: 

W 2016 roku urodziło się : 83  dzieci:

dla porównania w roku 2015 – 84 dzieci, w roku 2014 – 84 dzieci, w roku 2013 – 84 dzieci, w roku 2013 – 84 dzieci, w roku 2012 – 92 dzieci, w roku 2011 – 79 dzieci, w roku 2010 – 104 dzieci.

Wśród zarejestrowanych urodzeń w 2016 jest:  43 chłopców, 40 dziewczynek.

Ponadto sporządzono 11 aktów urodzeń dzieci urodzonych za granicą, które wpisano do polskich ksiąg, pochodzą z krajów:

 • Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Francja, USA, Irlandia.

Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2016 roku: Filip, Szymon, Jakub, Antoni, Bartosz.

Najpopularniejsze  imiona  nadawane dziewczynkom w 2016 roku: Julia, Anna, Hanna, Maria, Aleksandra.

Akty małżeństwa: 35

Wśród ogólnej liczby 35 małżeństw są śluby zawarte w formie:

 • wyznaniowej/konkordatowej: 32,
 • cywilnej: 2,
 • zawarte za granicą i wpisane do polskich ksiąg: 1,

W roku 2016 z terenu Gminy Tymbark związek małżeński zawarły 83 osoby.

Akty zgonów: 59,

Wśród ogólnej liczby aktów zgonów sporządzonych w 2016 roku odnotowano: 28  zgonów mężczyzn, 31  zgonów kobiet.

Dokonano również wpis aktu zgonu, który nastąpił poza granicami kraju.

–  Wydano 7 decyzji o zmianie imienia / nazwiska. Ponadto wydano:

 •  zaświadczenie o stanie cywilnym,
 •  zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • Dokonano migracji –  wpisano z wersji papierowej (książkowej) do nowego Systemu wszystkich aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu) – 496 aktów,
 • Dokonano przypisków pod aktami urodzeń, małżeństw, zgonów – 171,
 • Dopisano wzmianek dodatkowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów – 87,

Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego

 • wydano ok. 514 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z ksiąg stanu cywilnego,
 • wydano 924 dowody osobiste,
 • dla 9 par małżeńskich  mieszkańców Gminy Tymbark zorganizowano  uroczystość – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale Jubilatom wręczył Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek .

Kierownik USC  Maria Pala

źródło: strona interentowa UG w Tymbarku, www.tymbark.pl

Zima

Zima, jak to się u nas mówi „niczym koło Trzech Króli 🙂 „

Zima

Dzisiaj, 6 rano, okolice przystanku Podłopień Dolny

zdjęcia nadesłane przez Agnieszkę Rogóż-Duda15909572_1707175195975171_2025513824_n

15909600_1707175115975179_1181063960_n