Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg

W związku z powstałym zagrożeniem  bezpieczeństwa ruchu, spowodowanym naruszeniem przez ostatnie intensywne opady deszczu konstrukcji mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Owieczka,  gm. Łukowica, Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż ogranicza przejezdność przez  w/w obiekt mostowy dla samochodów o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) powyżej 5 ton.

Dopuszczony ruch samochodów o DMC poniżej 5 ton przez obiekt mostowy będzie odbywał się w sposób wahadłowy.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 5 ton DMC zaleca się objazd od Świdnika w kierunku  Naszacowic  drogami powiatowymi przez miejscowości Łukowica, Jastrzębie, Jadamwola i Olszana, Naszacowice. W przeciwnym kierunku odwrotnie. W najbliższym czasie zostanie oznakowany sugerowany powyżej objazd.

ograniczenie-przejezdnosci-dp-1579k wyznaczona-trasa-objazd-uszkodzonego-mostu-w-owieczce

„Strzelec” podpisał porozumienie o współpracy ze Strażą Graniczną

W Sali Tradycji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, 5. października 2016 roku , komendant KaOSG  ppłk SG Stanisław Laciuga oraz dowódca  Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku insp. ZS Robert Nowak podpisali porozumienie o współpracy. Młodzież z organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku ze strony Straży Granicznej może liczyć, w szczególności,  na pomoc w organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych. Już w październiku na terenie Tymbarku zostaną przeprowadzone zajęcia, w których udział wezmą między innymi Strzelcy będący uczniami klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej.

Zdaniem sygnatariuszy porozumienia celem wspólnych działań będzie przygotowanie młodzieży do służby w strukturach  Straży Granicznej i tworzonej Obrony Terytorialnej, w tym reagowanie na sytuacje kryzysowe, pomoc lokalnej społeczności,  jak również  wychowanie patriotyczne młodego pokolenia.

W podpisaniu porozumienia udział również wzięli: mjr SG Dariusz Żabiński, który będzie koordynował współpracę , z-ca dowódcy Jednostki tymbarskiego Strzelca  mł insp. ZS Tadeusz Rybka oraz sierżant ZS Józef Banach.

Robert Nowak

poroz1poroz3

poroz2