Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jak do tego doszło?

Byliśmy radnymi RG Tymbark w kadencji 2010-2014. W większości zostaliśmy radnymi z „drużyny” Lecha Nowaka. Rozpoczęliśmy wspólną pracę mając przede wszystkim na uwadze oczekiwania  stawiane nam przez mieszkańców.  Pierwszy okres współpracy nie zapowiadał, że wspólnie przyjęte założenia nie będą w pełni realizowane.  Potem stopniowo było nam coraz „dalej” z ówczesnym wójtem.  Gdy rozłam był już widoczny Pan Nowak z jedynej strony utrudnił  nam wypowiedź na sesji (poprzez nie wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji punktu „wolne wnioski”), a z drugiej strony  w artykule, jaki znalazł się w wielkanocnym wydaniu  Informatora Samorządowego, (który praktycznie dociera do każdego domu na terenie Gminy Tymbark) przedstawił nas w taki sposób, aby społeczność tymbarska była przeciwko przeciwko nam.  W celu wyjaśnienia mieszkańcom powodów naszego postępowania założyliśmy www.tymbark.in , z dodatkowym tytułem „…to nie tak miało być”, co oddawało ducha przyczyn powstania portalu.    [Czytaj więcej…]

Podziękowania od organizatorów Festiwalu Kolęd „MAŁEMU JEZUSOWI”

ORGANIZATORZY FESTIWALU KOLĘD „MAŁEMU JEZUSOWI”  

S E R D E C Z N I E     D Z I Ę K U J Ą :

Księdzu Dziekanowi Edwardowi Nylcowi, Panu Staroście Janowi Puchale, Wójtowi Gminy Tymbark, Gminnej Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Pracownikom Urzędu Gminy Tymbark, Pani Ewie Skrzekut – Dyrektorowi Biblioteki oraz Pracownikom Biblioteki, Państwu Janinie i Stanisławowi Gągałom, Państwu Teresie i Marianowi Ściankom, Państwu Joannie i Bogdanowi Drzyzga, Pani Renacie Szewczyk, Państwu Urszuli i Markowi Waktorom, Państwu Agnieszce i Adamowi Niezabitowskim, Państwu Sylwii i Uchaczom, Państwu Katarzynie i Markowi Uchaczom, Pani Annie i Janowi Kaimowi, Pani Lucynie Woźny, Państwu Barbarze i Władysławowi Kapturkiewiczom, Państwu Marii i Wiesławowi Dudzie, Państwu Marii i Wiesławowi Dudom, Państwu Bolesławie i Januszowi Piętoniom, Firmie TYMBARK oraz jej Pracownikom, Firmie DELIKATESOM CENTRUM i jej Pracownikom, Strażakom z OSP, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickim z Panią Prezes Iwoną Poręba, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży z Prezes Emilię i Marcinem, Firmie Soundlight Tymbark za nagłośnienie, Panu Grzegorzowi Kęsce, Siostrze S Reginie , Pani Renacie Kotara, Panu Januszowi Porębie oraz za patronat medialny RDN Nowy Sącz oraz tymbark.in
oraz każdemu za dobre słowo i uśmiech.

Od redakcji tymbark.in: Korzystając z tej okazji , i mając nadzieję, że będziemy wyrazicielem wszystkich uczestników, widzów i wspierających w różny sposób ten Festiwal, składamy księdzu Bogdanowi serdeczne podziękowania za zapał, energię, umiejętność motywowania i łączenia ludzi w dobrej sprawie oraz za pracę, pracę i jeszcze raz za pracę, aby ten Festiwal trwał.

Drugi dzień Festiwalu Kolęd w obiektywie – część 3 i …ostatnia

Roland Mielnicki

Drugi dzień Festiwalu w obiektywie – część 2 (ale nie ostatnia :-)

zdjęcia: Roland Mielnicki

Para Prezydencka na spotkaniu z dziećmi Papieskiego Dzieła Misyjnego

Dzisiaj obyło się spotkanie Prezydenta i Jego Małżonki z dziećmi Papieskiego Dzieła Misyjnego. O udziale dzieci  z Tymbarku w tym Dziele pisaliśmy na łamach portalu TUTAJ  .  Gości przyjął Dyrektor Papieskiego Dziela Misyjnego w Polsce, nasz rodak, ksiądz dr Tomasz Atłas.

Tomasz Atłas urodził się 23 stycznia 1974 r. w Limanowej . Mieszkał w Tymbarku, tu jest jego dom rodzinny.  W Tymbarku mieszkają jego Rodzice oraz brat Jacek z rodziną.  22 maja 1999 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Wiktora Skworca. W 2005 r. na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie obronił doktorat z teologii w zakresie misjologii („Ruch charyzmatyczny w Republice Konga i jego wpływ na kształtowanie życia osobistego i społecznego”).  Wcześniej pracował jako misjonarz fidei donum w Republice Konga. Stamtąd został powołany do pracy w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.  Od 1 lipca 2008 roku powierzono mu pracę na stanowisku Sekretarza Komisji Episkopatu ds. Misji. Od 2011 roku jest Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.
Ks. Atłas jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Misjologów Polskich, wykładowcą UKSW w Warszawie, autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. We wrześniu 2006 r. został mianowany członkiem zarządu Dzieła Pomocy Ad Gentes, a miesiąc później, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, powołano go w skład konsultorów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Zna język francuski, hiszpański, włoski i lingala. Posługuje się także językiem angielskim.

Informacja na podstawie ekai.pl

Więcej zdjęć na stronie FB Prezydenta Andrzeja Dudy  TUTAJ 

ks.Tomasz Atłas2 ks.Tomasz Atłas ksiądz dr Tomasz Atłas