Dni Krzyżowe – procesje do kapliczek

W tymbarskiej parafii w Dni Krzyżowe odbywają  procesje ekspijacyjno-błagalne, przed świętem Wniebowstąpienia,  z modlitwą o dobre urodzaje i zachowanie od nieszczęść.  Dzisiaj procesja po Mszy Św. wieczornej udała się do kapliczki obok Floradu na Podłopieniu. Pod przewodnictwem księży modliliśmy się o urodzaje, o ochronę przez żywiołami oraz o błogosławieństwo w każdej pracy.

Jutro ( we wtorek) procesja wyruszy z kościoła parafialnego o godz.16, następnie uda się do kaplicy „Na Górach”, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. W środę, po Mszy Św. o godz.18 w kościele, procesja uda się na ulicę Kazimierza Wielkiego, do kapliczki przy domu Pani Kordeczki.

IWS kapliczka2
kapliczka1

 

Carpathian Couriers Race 2016 – 33 Karpacki Wyścig Kurierów przejechał przez Tymbark

Dzisiaj przez Tymbark przejechał Carpathian Couriers Race 2016 – 33 Wyścig Kolarski Kurierów, Polska-Słowacja-Czechy-Węgry.    PL_KWK_color_2014

Historia: Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Kim byli Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego? Najprościej mówiąc setkami młodych ludzi, którzy przez swoje ciche bohaterstwo przyczynili się do zwycięstwa w II wojnie światowej.

Z narażeniem życia podróżowali po całej Europie dostarczając meldunki wywiadowcze dla państw alianckich o sytuacji w okupowanej przez Niemców Europie, o niemieckich obozach koncentracyjnych, o losach ludności żydowskiej, o nowych wynalazkach niemieckiego przemysłu zbrojeniowego czy w końcu o sile, dyslokacji i planach armii niemieckiej.    trasa

Z drugiej strony kurierzy przeprowadzali z terenów okupowanej Polski, przez Słowację i Węgry i dalej do krajów alianckich ludzi zagrożonych w kraju aresztowaniem i śmiercią, ludzi którzy chcieli i później walczyli z Niemcami na wszystkich frontach wojny… pod Narvikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Falaise czy pod Arnhem.

Bez Kurierów Polskiego Państwa Podziemnego zwycięstwo Aliantów w II wojnie światowej mogłoby być jeszcze bardziej krwawe i czasochłonne.

Wacław Szczepanik

źródło: http://carpathianrace.eu/

kolarze

Podłopień/Tymbark, 2.05.2016

zdjęcie: RM

 

2 Maja Święto Flagi

Pierwszy raz biało-czerwonej flagi użyli żołnierze polscy (Królestwa Polskiego podporządkowanego Rosji) w powstaniu listopadowym w 1831 r.  W tym czasie Sejm Królestwa Polskiego ustanowił ją jako symbol narodowy i tak jest do dnia dzisiejszego. Wcześniej, w okresie I Rzeczypospolitej, symbolem  tym była chorągiew Ziemi Krakowskiej Królestwa Polskiego od czasów Władysława Łokietka. Używano ją w czasie ważnych uroczystości narodowych, jak też rozpoczynano bitwy podczas prowadzanych wojen np. pod Grunwaldem (1410), Orszą (1514) , Wiedniem (1683), kiedy to 12.09 przed ostateczną rozgrywką z Turkami Jan III Sobieski zapytał się „Czy chorągiew krakowska jest gotowa? To husarzy mogą jechać!”.

Święto Flagi ustanowiono w 2004 roku.  Symbolami narodowymi są również Godło (od 1295 roku, znajduje się  na pieczęci koronacyjnej Przemysła II wraz ze słowami  REX POLONIAE – co znaczy król Polski, tytuł ten używali wszyscy władcy polscy)  oraz Hymn, którym była od XII wieku  pieśń Bogurodzica oraz  ustanowiony przez Sejm II RP, okresie międzywojennym,  Mazurek Dąbrowskiego (zwany wcześniej „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” (1797).

zdjęcia z  tymbarskich uroczystości patriotycznych

zdjęcia: RM

Symbole Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są już wśród nas!

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra przez młodych Brazylijczyków został przekazany młodym Polakom krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Od tego czasu symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach.

Dzisiaj na płycie limanowskiego rynku zostały one przywitane w Diecezji Tarnowskiej, właśnie u nas, w okręgu limanowskim,  przez młodzież, ks.Ordynariusza Andrzeja Jeża, kapłanów, władze samorządowe oraz mieszkańców.  Jeszcze przed przybyciem kaplicy z symbolami, poprzedzonej motocyklowym konwojem, ks.Bogdan Stelmach przybliżył zgromadzonym historię oczekiwanych znaków ŚDM.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży.

Dnia 25 marca 1983 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. O godzinie 17:40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych i potrójnym uderzeniem ozdobnym młotkiem, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości” dokonał otwarcia Roku Świętego. Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty przekroczył ich próg jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Ojcem Świętym przez Drzwi Święte przeszła młodzież z dużym – 380 cm x 175 cm –  prostym, drewnianym Krzyżem. Krzyż, przyniesiony przez młodzież, został ustawiony obok konfesji Świętego Piotra. Przebywał tu 394 dni aż do zakończenia Roku Świętego w dniu 22 kwietnia 1984 roku.

Krzyż stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał zamknięcia Drzwi Świętych. W chwilę później Jan Paweł II przekazał Krzyż Roku Świętego młodzieży i dał młodym ludziom konkretne zadania: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Na Jasnej Górze, 14 sierpnia 1991 roku, Jan Paweł II przypominał młodzieży: „W tym krzyżu objawiło się do końca Boskie „Jestem ” nowego i wiecznego Przymierza. …Krzyż – zapis tej niepojętej miłości. Krzyż – znak objawiający, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Natomiast w Orędziu na XV Światowy Dzień Młodzieży Jan Paweł II wyjaśnił znaczenie Krzyża Roku Świętego dla Światowych Dni Młodzieży: „Wokół krzyża Roku Świętego narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Są one swoistymi przystankami na waszym szlaku młodych chrześcijan oraz nieustannym i naglącym wezwaniem, by budować życie na skale, którą jest Chrystus „. Przy tym Krzyżu modliła się młodzież z Ojcem Świętym podczas wielkich spotkań w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, na Jasnej Górze, w Denver, w Manili, w Paryżu, w Rzymie (2000), w Toronto, w Kolonii, w Sydney, w Madrycie, w Rio de Janeiro. Podczas wielkiej pielgrzymki Krzyża przez cały świat, przy tym Krzyżu, modliły się już miliony młodych ludzi w różnych językach. Krzyża tego dotykały setki tysięcy młodych rąk. Miliony młodych oczu patrzyło na ten Krzyż. W Austrii, przy Krzyżu, modlili się uczestnicy „Katholikentag”. W Portugalii Krzyż przewodniczył narodowej pielgrzymce do Fatimy. Krzyż był w szpitalach, więzieniach (Irlandia, Gabon, Kanada). W Niemczech pielgrzymka Krzyża została nazwana „drogą pojednania”. Modlono się o zaleczenie ran podziału między „Wschodem” i „Zachodem”. W Afryce Krzyż był przyjmowany jako znak nadziei. W Rwandzie był znakiem przebaczenia. W Afryce, przy Krzyżu, w miejscach nazywanych „ziemią śmierci, klęski i rozpaczy”, modlono się o pojednanie i uzdrowienie. Przy tym Krzyżu oraz Ikonie Matki Bożej spotykali się katolicy z przedstawicielami innych wyznań.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego (22.04.1984 r.) ten właśnie krzyż Jan Paweł II przekazał młodym, wypowiadając następujące słowa: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” .

Odtąd krzyż ten pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii, był obecny podczas wszystkich międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży.  Od 1994 roku ten krzyż podróżuje przez cały rok po wszystkich diecezjach tego kraju, który organizuje kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka ta stanowi formę duchowego przygotowania danego kraju do przyjęcia papieża i młodzieży z całego świata. A teraz przyszedł ponownie czas na nas Polaków.(…)

Kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani (tj. Ocalenie Ludu Rzymskiego). Ta – namalowana w bizantyjskim stylu, a pochodząca z XII wieku ikona – jest najczęściej kopiowanym na świecie i najpopularniejszym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.

Tradycja podaje, że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, w roku 590, papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie Miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustąpiła zaraza, wówczas rozwinął się szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym Obrazie. Cudowny Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani znajduje się w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Maria Maggiore. W roku 2000 kopię tego Obrazu umieszczono przy ołtarzu papieskim podczas jubileuszowego spotkania młodych na Tor Vergata. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w 2003 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, napisał do młodzieży: „Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością. Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka”. Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ikona Matki Bożej została dołączona do Krzyża ŚDM, aby razem z nim wędrować poprzez kraje całego świata i przygotowywać kolejne Światowe Dni Młodzieży. W dniu tym, 13 kwietnia 2003 roku, Jan Paweł II powiedział do młodzieży: „Delegacji przybyłej z Niemiec powierzam dziś również ikonę Maryi. Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”. Do młodzieży polskiej powiedział wówczas Ojciec Święty: „Pozdrawiam również młodzież polską. Niech Krzyż Chrystusa będzie dla was drogowskazem w życiu, w trudnych czasem wyborach życiowych, a Matka Najświętsza wzorem pięknej miłości.”.  Obraz Matki Bożej, umieszczony obok Krzyża, przypomina młodzieży słowa Chrystusa: „Synu, oto Matka twoja”. Przypomina także postawę Św. Jana: „uczeń wziął Ją do siebie”.

Odśpiewano „Błogosławieni miłosierni” – oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016. Znaki przywitali  oraz zapewnili o gotowości organizacyjnej do ŚDM:  Minister Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski Jan Puchała, Burmistrz Władysław Bieda.

Następnie na maszt wciągnięto flagę Światowych Dni Młodzieży okręgu Limanowskiego.

Drugim punktem uroczystości było przeniesienie Symboli ŚDM do Bazyliki Limanowskiej, w  procesji prowadzonej przez Ks.Ordynariusza Andrzeja Jeża. Procesja miała trzy punkty modlitewne: płyta rynku limanowskiego, pomnik św.Jana Pawła II, przy którym, Ewangelię odczytał proboszcz parafii Tymbark Edward Nylec, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.  W Bazylice pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża została odprawiona uroczysta Msza Święta.

IWS

« 1 z 2 »