„Cesarka”

Zdjęcia: RM
krajówka3 Na zdjęciu widzimy fragment drogi krajowej nr 28 przebiegającej przez Tymbark oraz odcinki tej drogi, które po przebudowie w II połowie ubiegłego wieku zostały wyłączone z użytku.

 

Od wieków średnich do ósmej dekady XIX wieku Tymbark był połączony szlakiem handlowym z Krakowem relacji: Tymbark-Szczyrzyc-Wiśniowa- Wieliczka, z Węgrami: Tymbark-Stary Sącz-Lubowla. W 1881 roku w Wiedniu zapadły ważne decyzje w sprawie  nowej komunikacji  na terenach Galicji. Postanowiono wybudować  sieć  linii kolejowych oraz dróg bitych, w tym drogę przebiegającą przez Tymbark  łączącą Kraków z Nowym Sączem, a dalej z Przemyślem . Nie należy tego interpretować, że cesarz Franciszek Józef kierował się sentymentami propolskimi. Te inwestycje podyktowane były wyłącznie względami militarnymi.  Franciszek Józef zmarł w 1916 roku, jednak pamięć po nim, o jego dekrecie,  pozostała, gdyż w XX wieku  drogę Kraków – Tymbark – Nowy Sącz  zwano „cesarką” . Obecnie zostało to już prawie zapomniane.

Bogusław Sowa

Odkryj Beskid Wyspowy – Spotkanie z dziennikarzami

W sobotę Tymbark odwiedziła grupa dziennikarzy zaproszonych przez organizatorów akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”, w tym przez  pomysłodawcę i głównego organizatora akcji Pana Czesława Szynalika.  Celem akcji jest  promowanie i kreowanie atrakcyjnego wizerunku Beskidu Wyspowego, upowszechnianie rodzinnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja kultury, tradycji i folkloru.

 Dziennikarzy przyjęli strażacy OSP Tymbark , w tym prowadzący imprezy odbywające się w ramach akcji,  Prezes OSP Pan Stanisław Przybylski oraz komendant  OSP Pan Zbigniew Kaptur oraz  Panie z Koła Gospodyń Wielskich z Zawadki.  Po odwiedzeniu remizy strażackiej, dziennikarze z organizatorami udali się na Górę Paproć.

IWS

« 1 z 4 »

zdjęcia: RM

Wyścig kolarski przejeżdżał przez Tymbark

wyścig kolarski

Dzisiaj przez Tymbark przejeżdzał 26 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. O tym, że tak  będzie  można było  jedynie się  domyślić, bo organizatorzy wyścigu w wyznaczonej trasie nie uwzględnili Tymbarku ( wpisano Zamieście, a następnie Wilkowisko). Mogło tak się stać, bo albo ktoś korzystał z mapy Polski z lat  80-tych ubiegłego wieku, bo wówczas na mapach zniknął Tymbark ( a było właśnie Zamieście) lub może organizatorzy byli dobrze poinformowani i wiedzieli, że Zamieście jest najważniejszą wsią w gminie Tymbark,  w związku z faktem zamieszkania tam obecnego Wójta Gminy Tymbark:-)

IWS

zdjęcie: RM

Nie tylko muzyka

Uczennica Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Klaudia Sasuła (ucząca się gry na wiolonczeli ) wzięła udział i otrzymała I nagrodę  w Ogólnopolskim Konkursie „O Laur Słowackiego” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie (Patronat honorowy:Pani Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego dr Anna Okońska – Walkowicz). Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego oraz zachęcenie do podejmowania własnych prób twórczości literackiej i plastycznej, inspirowanych utworami Juliusza Słowackiego – informuje Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, która jednocześnie  składa serdeczne gratulacje uczennicy i rodzicom.

IWS