Spektakl o ochronie środowiska został ponownie zaprezentowany

Przygotowany przez Panie Beatę Pachowicz oraz Danutę Zielińską – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Tymbarku – spektakl edukacyjny „Ochrona środowiska jako niezbędny warunek egzystencji człowieka we współczesnym świecie”,  był trzykrotnie prezentowany na scenie Parafialnego Centrum Kultury w Tymbarku. Na jednym  z tych spektakli obecny był  Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który na zakończenie zwrócił się do młodzieży i widzów spektaklu. Podkreślił rolę edukacji ekologicznej. Mówił o konieczności segregacji odpadów oraz ochrony powietrza. O fakcie, że jest to wspólna sprawa, i od nas wszystkich zależy jakość środowiska naturalnego.  Podziękował również młodzieży i nauczycielom na przygotowanie i wykonanie spektaklu.

IWS

 

zdjęcia: Beata Pachowicz 

Uczniowie artystycznie o ochronie środowiska

„Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”

Instytut Turystyki Sp. z.o.o. w Krakowie przesłał do portalu informację (poniżej) skierowaną do osób z powiatu limanowskiego.

„Instytut Turystyki Sp. z.o.o. w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ? 

Osoby bierne zawodowo lub niezarejestrowane (nie studiujące, nie uczące się) z powiatu limanowskiego oraz spełniające minimum 2 kryteria:
• Osoby korzystające z pomocy społecznej, GOPS, MOPS- zaświadczenie,
• Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- zaświadczenie,
• Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną- zaświadczenie,
• Osoby z rodzin wielodzietnych (3+) – akt urodzenia,
• Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
• Osoby opiekujące się osobą zależną – dokumentacja,
• Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
• Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia,
• Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań- zaświadczenie.
[Czytaj więcej…]

Przyłapani redaktorzy

Do redakcji „tymbark.in” wpłynął mail od Pani Małgorzaty Staniec. Pozwalam sobie przytoczyć jego treść oraz załączam niektóre 🙂 z nadesłanych zdjęć.

IWS

„Witam, podczas ‚Tymbarskiego kolędowania” udało mi się „przyłapać” państwa podczas pracy. Wyszło kilka ciekawych ujęć. Fajnie zobaczyć ludzi, którzy dokumentują tymbarską rzeczywistość po drugiej stronie obiektywu 🙂
Pozdrawiam
Małgorzata Staniec

Uczniowie artystycznie o ochronie środowiska

Młodzież Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku przygotowała i zaprezentowała projekt edukacyjny zatytułowany: „Ochrona środowiska jako niezbędny warunek egzystencji człowieka we współczesnym świecie”. Mini spektakl zawierający fragmenty mickiewiczowskich „Dziadów” ubarwiony muzycznie ma na celu zwrócenie uwagi na  wciąż nie najlepszy stan środowiska, na które destrukcyjny wpływ mają wciąż pojawiające się śmieci, zwłaszcza te nie ulegające biodegradacji i zdawałoby się wszechobecny smog. Na spektakl zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnego samorządu, siostry Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, nauczyciele, rodzice oraz szkolni koledzy. Uczennice  klas ósmych i  ostatniej z klas gimnazjalnych pod okiem opiekunek projektu nadały artystyczny wyraz edukacyjnemu przedsięwzięciu. 

D.Z , B.P.

zdjęcia: RM

Dobry stary rok dla OSP Podłopień     

W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłopieniu z udziałem  wójta gminy Tymbark dr Pawła Ptaszka, Radnego Powiatowego Jana Puchały, prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP druha Stanisława Przybylskiego, komendanta gminnego strażaków druha Zbigniewa Kaptura, zastępcy komendanta powiatowego PSP w Limanowej bryg. Tomasza Pawlika, prezesa oddziału powiatowego ZOSP RP druha Grzegorza Janczego, kapelana powiatowego strażaków ks. Stanisława Kaczki oraz Radnych Gminy Tymbark Iwony Toporkiewicz i Czesława Kuca, odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki OSP, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

 Celem zebrania była ocena pracy zarządu w minionym roku oraz przyjęcie planu działalności na rok bieżący.

 Wójt podziękował druhom strażakom za społeczne zaangażowanie w pozyskanie samochodu bojowego ,pomoc mieszkańcom gminy podczas ubiegłorocznych powodzi oraz organizacji licznych imprez kulturalno- sportowych.

 Strażacy odwzajemnili się również podziękowaniami dla gospodarza gminy Tymbark Pawła Ptaszka i Rady Gminy Tymbark za pomoc finansową na zakup samochodu strażackiego.

 Ważnym punktem zebrania było przyjęcie młodych adeptów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Cieszy fakt wstępowania młodych ludzi w szeregi straży pożarnej, a jednostka OSP w Podłopieniu jest pod tym względem liderem.

 Jednostka w Podłopieniu stanowi kluczowy element bezpieczeństwa pożarowego gminy i systemu zarządzania kryzysowego.

Robert Nowak

 

Roman Kapica (1949 – 1981)

ROMAN KAPICA (1949 – 1981) urodził się dokładnie siedemdziesiąt lat temu 29 stycznia 1949 roku. Żył bardzo krótko. Zmarł 15 maja 1981 roku, w wieku zaledwie 32 lat. Jego obecnie unikatowe zdjęcia pokazujące  życie mieszkańców Tymbarku (jak też np. Limanowej) możemy podziwiać dzięki prezentowaniu ich przez KOLEKCJĘ PRYWATNĄ TYMBARK na portalu tymbark.in oraz na stronie facebookowej KOLEKCJI (TUTAJ ) . Dzięki tym zdjęciom starsze pokolenie przypomina sobie lata minione, a młodsi poznają życie, codzienne i świąteczne, mieszkańców oraz historię naszej gminy. 

Serdeczne dziękuję  KOLEKCJI  PRYWATNA TYMBARK za pasję i trud wkładany przez lata, aby te cenne zdjęcia nie zaginęły, nie uległy zniszczeniu (szczególnie w latach, gdy ogólnie nie przywiązywano wagi do historycznego znaczenia tego i innego rodzaju pamiątek),  a obecnie za dzielenie się nim z Czytelnikami ‚Tymbark.in-Głos Tymbarku”.   

Irena Wilczek-Sowa