Pani Łucja Kordeczka została posłana do pracy misyjnej

Dzisiaj w tymbarskim kościele miała miejsce szczególna uroczystość. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, nasza rodaczka Pani Łucja Kordeczka została posłana do pracy misyjnej. Aktu tego dokonał, na zakończenie Mszy Świętej, ks.Marek, kierownik Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju, poprzez nałożenie krzyża misyjnego.Ks.Proboszcz Edward Nylec   wręczył Biblię. Pani Łucja została posłana do pracy w Tanzanii, do miejscowości  Bugisi. Będzie tam pracować jako pielęgniarka w ośrodku dziecięcym (szpitalu) dla albinosów. W uroczystości  uczestniczyła rodzina Pani Łucji, w tym przede wszystkim Jej rodzice Państwo Teresa oraz Piotr Kordeczkowie. Byli też kapłan z Kenii i Filipin. Dla Pani Łucji nie będzie to pierwszy wyjazd do Tanzanii, gdyż w roku ubiegłym była tam 3 miesiące. Obecnie, jako misjonarka, zamierza pracować tam półtora roku.