Parafia Tymbark – wprowadzenie relikwii św.Jana Pawła II

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, które przeżywała od niedzieli Parafia Tymbark,  nastąpiła uroczystość wprowadzenia do parafii relikwii krwi św.Jana Pawła II. Relikwie zostały procesyjnie wniesione do kościoła przez ojca rodziny Wojciecha Kordeczkę, wraz z małżonką Marią i dziećmi,  oraz liturgiczną służbą  ołtarza oraz duchowieństwem. Relikwiarz odebrał ksiądz prałat Jacek Konieczny, który prowadząc rekolekcje wielkopostne, przygotował parafian do przyjęcia Relikwii św.Jana Pawła. Ksiądz prałat postawił relikwiarz na postumencie ozdobionym białymi różami (27 róż – ilość lat pontyfikatu papieża św.Jana Pawła II) i dokonał pobłogosławienia.

Znaczenie tego aktu  na wstępie  zostało przedstawione w komentarzu:

“Liturgia dzisiejszej Mszy Świętej – kończącej nasze rekolekcje wielkopostne – poprzedzona jest uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego wezwanie.

Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka materiału z krwią Ojca Świętego, stanowi doczesną pamiątkę po tym Wielkim Pasterzu Kościoła i naszym Rodaku. Niech ten wielki dar pomoże nam przybliżyć sobie życie św. Jana Pawła II. Niech poznawanie jego nauczania oraz kontemplacja przykładu życia stanowi dla nas wzór gorliwego postępowania w wierze, zawierzenia się Matce Najświętszej i zaufania Bożemu Miłosierdziu.

Przyjmując relikwie Papieża, chcemy wspominać również Jego wędrówki, także po naszych górach.”

IWS