Pieniądze na odbudowę kapliczki odebrane!

Wczoraj, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach  konkursów „Ochrona zabytków Małopolski” oraz „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI- 2018” z terenu sadeckiego. Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pan Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego dokonali uroczystego wręczenia pamiątkowych czeków, informujących o otrzymanej dotacji z budżetu województwa małopolskiego. W imieniu Gminy Tymbark czek, gwarantujący dotację w wysokości 7 000 zł na realizację II etapu prac przy zagrożonej kamiennej kapliczce słupowej z 1904 roku z Zawadki, odebrał Wójt – Paweł Ptaszek.

Jak już pisaliśmy jest to drugie dofinansowanie na wykonanie  prac przy tej kapliczce, pierwsze było w roku 2017 (dofinansowanie w kwocie 5 000 zł, przy 5 000 zł wkładu własnego). W ramach zadania wykonano wówczas początkowe prace, mające na celu zahamowanie procesów destrukcji zagrożonej kapliczki, jak również przywrócenie jej pierwotnego wizerunku, a przez to jej walorów estetycznych i architektonicznych m.in. poprzez oczyszczenie detali prostych architektonicznych obiektu z różnego rodzaju zabrudzeń oraz warstw organicznych i mikrobiologicznych metodą suchego piaskowania.

Drugi  etap prac ma na celu zahamowanie dalszych procesów destrukcji zagrożonej kapliczki poprzez wykonanie prac konserwatorskich (konserwacji technicznej i estetycznej), wykonanie nowego fundamentu i ogrodzenia. Koszt całkowity II etapu to 25 700 zł, w tym pozyskane 7 000 zł.

Jako pierwsza kapliczka, w tej samej formie  dofinansowania,  została przez gminę Tymbark odnowiona w 2016  roku kapliczka na osiedlu Kuligówka w Tymbarku, przedstawiająca modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, zwana potocznie przez mieszkańców Aniołkiem na górach. Gmina Tymbark otrzymała wówczas wsparcie finansowe na remont wskazanego obiektu w kwocie 7 000 zł, przy całkowitym koszcie zadania w wysokości 17 100 zł – pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Tymbark.

Wykonane prace restauratorskie i konserwatorskie, przywróciły pierwotny kształt kapliczki, przedstawiającej modlitwę Chrystusa w Ogrojcu, a przez to jej walory estetyczne i architektoniczne m.in. poprzez oczyszczenie obiektu z warstw organicznych, usunięcie warstwy białego cementu, dezynfekcja i dezynsekcję obiektu, impregnację wzmacniającą strukturę sztucznego kamienia, uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej, scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem.

informacja/zdjęcie: UG Tymbark