Piety: Limanowska oraz z … Tymbarku

W Limanowej trwa tygodniowy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Jutro, w niedzielę, 19 września, o godz.11 rozpocznie się  centralna uroczystość odpustowa przy ołtarzu polowym. W głównym ołtarzu króluje słynąca łaskami figura Matki Bożej Bolesnej. Jest to rzeźba typu “pieta”. Przedstawia Matkę Bożą siedząca na ławeczce i trzymającą na kolanach umęczone ciało Jezusa.

Limanowska Pieta nie jest jedyną Pietą w powiecie limanowskim.  Jest też i tymbarska Pieta, przy czym aby ją zobaczyć trzeba udać się do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Można też zobaczyć wirtualnie, dzięki filmowi, który pobrałam ze strony internatowej muzeum.

screen , na którym widać Pietę z Tymbarku 

20 lat temu Czytelnicy Głosu Tymbarku mieli możliwość podziwiać pracę Jana Platy, która zdobiła stronę tytułową kwartalnika (Nr 47, wyd.w 2001 ) 

aktualizacja: 18.09