Podziękowania dla Wójta Pana Lecha Nowaka

Jako radni obecnej kadencji wchodzący w skład KWW Solidarna Gmina chcielibyśmy Panu Wójtowi Lechowi Nowakowi złożyć podziękowania za:

  1. przedłożenie, na koszt konkurencyjnego dla nas komitetu wyborczego, podsumowania naszej pracy jako radnych Gminy Tymbark przez okres naszej wspólnej czteroletniej kadencji, (chociaż nie wiemy dlaczego, ale zdjęcia wykorzystane w  publikacji łudząco podobne są do zdjęć  będących własnością Urzędu Gminy Tymbark  (chyba że komitet wyborczy wyborów finansował  działania urzędującego wójta? ).

 

  1. docenienie naszej pracy w samorządzie, poprzez  stwierdzenie cyt „.. burzliwe nieraz dyskusje na temat wydatków nad  zadaniami inwestycyjnymi  odbywały się z udziałem tych, którzy autentycznie zaangażowali się w pracę samorządową” .

 

Szkoda tylko, iż składając to sprawozdanie Szanowny Wójt nie dał możliwości siedmiu radnym obecnej kadencji  ( w tym pięciu z tych, co tworzyli  komitet wyborczy, który wskazał jego osobę na wójta ) do przedstawienia swojej oceny tych lat, gdyż nie możemy się zgodzić  z wieloma ocenami „wystawionymi” przez Pana Nowaka.  Lat, w przeciągu których wykonano inwestycje  tak bardzo oczekiwane przez Mieszkańców a wskazywane przez  Radę  Gminy Tymbark,a które jedynie jako wykonawca realizował Wójt.

Jednakże lat, które z innych względów niestety musieliśmy podsumować „… a  miało być inaczej”.

Czytając sprawozdanie trudno nie wysnuć wniosku, iż Wójt w swojej ocenie pomylił swoje ambicje z kompetencjami mu przysługującymi, jako, że to, do rady gminy zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy w tym stanowienie o kierunkach działania Wójta. Wydaje się, iż to nie Wójt ma stanowić o kierunkach a rada, a Wójt jest jedynie organem wykonawczym. Przypisywanie sobie teraz zasług, których był Pan jedynie ustawowym wykonawcą jest co najmniej nie na miejscu. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, w ocenie tego co się stało, iż Pana słowa cyt. „że zaufanie do takich ludzi jest objęte wysokim ryzykiem, bo kto raz zdradził, ten może zdradzić ponownie” dotyczą osoby je piszącej.

Nasz punkt widzenia przedstawiany   od kilku miesięcy za pośrednictwem tej strony internetowej, aby dać możliwość Mieszkańcom  Gminy Tymbark wyciagnięcia własnych wniosków.

My też apelujemy do Państwa  byście wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada.

Razem możemy zrobić więcej.