Podziękowania Wójta Gminy Tymbark

Wczoraj na sesji absolutoryjnej Rada Gminy Tymbark udzieliła mi votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Dziękuję Radnym za konstruktywną i merytoryczną współpracę, zgłaszane uwagi, wnioski i opinie.

Dziękuję także pracownikom za dobrą współpracę. Razem możemy zrobić więcej!

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark