PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!

W czasie zbiórki publicznej przeprowadzonej przez naszą straż w dniu 8 maja br zebraliśmy kwotę 14 242 złote, w tym 20 euro. Serdecznie Państwu dziękujemy za życzliwość i hojność. Chcemy także bardzo podziękować za indywidualne wpłaty na konto bankowe.
Osobne podziękowania kierujemy do Firmy Fabryka Smyczy w Tymbarku i Portalu Tymbark.in za rzeczowe i medialne wsparcie naszej zbiórki.
Zebrana kwota została wpłacona na konto straży w dniu 9 maja, a dzień później została przelana na konto Gminy Tymbark w celu uzupełnienia wkładu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla naszej jednostki. Zadanie to jest już w trakcie realizacji, bowiem Gmina Tymbark podpisała umowę na wykonanie i dostawę pojazdu za kwotę 327 tysięcy złotych.

W imieniu OSP Tymbark

      Naczelnik                     Prezes

     Tomasz Kaptur         Stanisław Przybylski

8.05.2022, podczas zbiórki pieniędzy

 

zdjęcia: St.Przybylski

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Tymbark, 1970 rok

zdjęcie historyczne “Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Tymbark, rok 1970”  otrzymane od Pani Gabrieli Kaptur. Bardzo dziękujemy za udostępnienie.