Poświęcenie palm na tymbarskim Rynku, Ewangelia oraz procesyjne wejście do kościoła

Po dwuletniej, pandemicznej, przerwie, w tymbarskiej parafii poświecenie palm odbyło się na Rynku. Aktu tego dokonał ks. proboszcz dr Jan Banach. Następnie po odczytanej przez ks.Szczepana  Ewangelii, wierni procesyjnie weszli do świątyni.

IWS