Powstanie teren sportowo-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji pn. Przebudowę boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w TymbarkuW ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów sportowych, w tym boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz boiska do koszykówki, budowę obiektów małej architektury, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu i zagospodarowanie terenów zielenią.

Przewiduje się również utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły, które obejmuje przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych.

Plan przebudowy  znajduje się tutaj:  PLAN PRZEBUDOWY

Wartość projektu to blisko 1 060 tys. zł, przy czym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi blisko 800 tys.zl. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec grudnia 2018 r.

Informacja: UG Tymbark

zdjęcia: IWS